นครพนม 360 องศา

ออนซอน ``นครพนม 360 องศา``

0 16,292 views
พระธาตุประสิทธิ์ (ประจำวันเกิดวันพฤหัสบดี) ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระธาตุประสิทธิ์ ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า ห่างจากจังหวัดนครพนม ประมาณ 98 กิโลเมตรเป็นที่บรรจุพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้าประชาชนในท้องถิ่นและใกล้เคียงเคารพนับถือมาก เชื่อว่าผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุประสิทธิ์ จะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้สัมฤทธิผลในการปฏิบัติงาน บันทึกภาพ 25 กันยายน 2559

0 16,292 views
ศูนย์ประชุมหนองบึก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม บันทึกภาพ 1 กันยายน 2559

ร่วมสนับสนุนโดย

โรงแรมเดอะริเวอร์ นครพนมโรงแรมเดอะริเวอร์ นครพนม

สาระ ณ นคร

0 16,292 views
ประวัติความเป็นมา : ตำบลในเมืองเป็นตำบลเก่าแก่ ตามหลักฐานแจ้งว่าเคยเป็นมหานครในอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าไทลาว นับถือศาสนาพุทธ ต่อมาเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2478 ได้มีพระราชกฤษฎีกาตั้งเป็นเทศบาลเมืองนครพนม ครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล คือ ตำบลในเมือง และตำบลหนองแสงบางส่วน มีพื้นที่ 3.23 ต.ร.ม. ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2523 ได้มีพระราชกฤษฎีกาขยายเขตเทศบาลเมืองนครพนมออกไปอีกคลุมพื้นที่ตำบลหนองแสงทั้งหมด ตำบลอาจสามารถบางส่วน และตำบลหนองญาติบางส่วน รวมพื้นที่ในปัจจุบัน...

คนเด่น คนดัง

0 16,292 views
ประวัติและปฏิปทา  พระเทพสิทธาจารย์  (หลวงปู่จันทร์ เขมิโย)  วัดศรีเทพประดิษฐาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม ๏ ชาติกำเนิดและชีวิตปฐมวัย ท่านเจ้าคุณพระเทพสิทธาจารย์ (หลวงปู่จันทร์ เขมิโย) มีนามเดิมว่า จันทร์ สุวรรณมาโจ เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2524 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 1 (เดือนอ้าย) ปีมะเส็ง เป็นบุตรคนที่...

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress