นครพนม 360 องศา

ออนซอน ``นครพนม 360 องศา``

0 17,837 views
พระธาตุประสิทธิ์ (ประจำวันเกิดวันพฤหัสบดี) ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระธาตุประสิทธิ์ ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า ห่างจากจังหวัดนครพนม ประมาณ 98 กิโลเมตรเป็นที่บรรจุพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้าประชาชนในท้องถิ่นและใกล้เคียงเคารพนับถือมาก เชื่อว่าผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุประสิทธิ์ จะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้สัมฤทธิผลในการปฏิบัติงาน บันทึกภาพ 25 กันยายน 2559

0 17,837 views
ศูนย์ประชุมหนองบึก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม บันทึกภาพ 1 กันยายน 2559

ร่วมสนับสนุนโดย

โรงแรมเดอะริเวอร์ นครพนมโรงแรมเดอะริเวอร์ นครพนม

สาระ ณ นคร

0 17,837 views
         สืบเนื่องจากจังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานมีความหลากหลายในประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ประชากรบางกลุ่มบางเหล่ามีความเป็นมา ทางประวัติศาสตร์เป็นการเฉพาะ ที่เด่นชัดได้แก่ ประวัติศาสตร์การเคลื่อนย้าย ของกลุ่มชน 7เผ่า จากฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงมาตั้งถิ่นฐาน ในจังหวัดนครพนม          สำหรับประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่ง ที่มีความสำคัญคือ เรื่องราวการเคลื่อนย้าย ของประชากรชาวเวียดนามที่เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ในยุคของสงครามอินโดจีน และสงครามเวียดนามโดยเฉพาะในชุมชนบ้านนาจอก ตำบลหนองญาติ  อำเภอเมืองนครพนม ซึ่ง ณ สถานที่แห่งนี้ ในอดีตเคยเป็นสถานที่ที่อดีตประธานาธิบดี...

คนเด่น คนดัง

0 17,837 views
พระอาจารย์บุญอุ้ม  อาภสฺสโร  (พระครูไพศาลธรรมมงคล) อดีตเจ้าคณะตำบลบ้านแพง-นาทม เจ้าอาวาสวัดป่าโนนแพง  หมู่ 5  ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม เป็นพระเกจิอาจารย์ที่ชาวนครพนม และจังหวัดใกล้เคียงให้ความเลื่อมใสศรัทธา พระอาจารย์บุญอุ้ม เป็นพระสายป่าที่สืบทอดสายธรรมจากหลวงปู่มหาเหรียญ  ปภาคโร  แห่งวัดบ้านหันห้วยทราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา  ปัจจุบันพระอาจารย์บุญอุ้ม สิริอายุ 57 พรรษา 28 มีนามเดิมว่า บุญอุ้ม  อภัยโส เกิดเมื่อวันที่ ...

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress