กรมธนารักษ์จับมือเอกชน ลงนามสัญญาเช่าที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

0
615 views

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ที่โรงแรมไอโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนมได้ร่วมกับกรมธนารักษ์ จัดกิจกรรมเสวนาแสดงศักยภาพเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม และพิธีลงนามสัญญาเช่าที่ราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม โดยมีนางสาววิลาวัลย์ วีระกุล รองอธิบดีกรมธนารักษ์เป็นตัวแทนหน่วยงาน มี ดร.อภิชัย เตชะอุบล ประธานกรรมการ เป็นตัวแทนบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่น จำกัด (มหาชน) และนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน ประชาชนชาวจังหวัดนครพนม และนักธุรกิจที่สนใจจะเข้าร่วมการลงทุน ร่วมเป็นสักขีพยาน

จากที่รัฐบาลได้มีการจัดตั้งและดำเนินการเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนระหว่างประเทศและในภูมิภาคอาเซียน โดยจังหวัดนครพนมเป็นหนึ่งในหลายจังหวัดที่รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อยู่ในระยะที่ 2 ซึ่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนมนั้นครอบคลุมพื้นที่ 2 อำเภอ 13 ตำบล มีเนื้อที่รวม ประมาณ 794.79 ตารางกิโลเมตร ทั้งนี้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกผู้ลงทุนในที่ราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม โดยให้บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ได้รับสิทธิพัฒนาพื้นที่ จำนวน 1,335 ไร่ และมอบหมายกรมธนารักษ์พิจารณาดำเนินการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุตามกฎระเบียบและขั้นตอนของทางราชการ ซึ่งสัญญาเช่านั้นจะมีระยะเวลา 50 ปี คิดอัตราค่าเช่าไร่ละ 8,000 บาท/ไร่/ปี ปรับปรุงค่าเช่าร้อยละ9 ทุก 3 ปี ค่าธรรมเนียมการเช่าไร่ละ 140,000 บาท/ไร่/50 ปี โดยตลอดอายุสัญญารัฐจะมีรายได้ จากการเช่าที่เป็นเงิน 1,462.33 ล้านบาท

สำหรับแผนการดำเนินการพัฒนาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ทางบริษัทได้เตรียมสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในจังหวัดนครพนมให้กลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ เป็นเมืองผลิตอาหารปลอดภัยและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในลักษณะพาณิชยกรรมแบบผสมผสาน ที่มุ่งเน้นการออกแบบกิจกรรมให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ ภายใต้วิสัยทัศน์ สังคมน่าอยู่ ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ ONE NAKHONPHANOM ซึ่งจะมีทั้งการพัฒนาโรงแรม โรงพยาบาล ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ประชุมและการแสดงสินค้านานาชาติ ศูนย์กีฬาและสันทนาการ (sports complex) เขตอุตสาหกรรมทั่วไปและศูนย์กระจายสินค้า

ที่มา : https://www.77kaoded.com

แสดงความเห็น

comments