กสทช. เปิดเวทีสร้างการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมที่จังหวัดนครพนม

0
796 views

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560  นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมแก่สาธารณะ ณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่บริเวณโรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว อำเภอเมืองจังหวัดนครพนม

ดร.ชุติเดช บุญโกสุมภ์ ผู้อำนวยการสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม กล่าวว่าคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมหรือที่เรียกสั้นๆว่ากสทช. เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 ในการกำกับดูแลการใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมในการประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการโทรคมนาคมได้อย่างเท่าเทียมไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ให้บริการ รู้เท่าทันต่อเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงและแทรกซึมอยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคนทั้งโทรศัพท์บ้านโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์สาธารณะและอินเตอร์เน็ตดังนั้นกสทช. จึงได้จัดการประชุมขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมและสิทธิของผู้บริโภคในด้านต่างๆให้กับประชาชนจังหวัดนครพนมและจังหวัดข้างเคียง จำนวน 300 คน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและพร้อมเป็นเครือข่ายในการกระจายข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนในพื้นที่

โดยผู้ที่เข้ารับการอบรมครั้งนี้จะได้รับความรู้เริ่มตั้งแต่การจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ระบบโครงข่ายโทรศัพท์มือถือจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แนวโน้มเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในยุคไทยแลนด์ 4.0 ตลอดจนแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคหลอมรวมเทคโนโลยีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคมสิทธิผู้บริโภคและการร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคม ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพการบริการการระงับบริการชั่วคราวการยกเลิกสัญญาสิทธิความเป็นส่วนตัว สิทธิตามมาตรฐานความปลอดภัยของสถานีวิทยุคมนาคมการคงสิทธิเลขหมายสิทธิด้านสัญญาสิทธิด้านค่าบริการและค่าธรรมเนียมการยกเลิกข้อความ smsกวนใจ/ไม่ได้ตั้งใจสมัครการย้ายค่ายใช้เบอร์เดิมการปิดบริการอินเตอร์เน็ตก่อนไปต่างประเทศการตรวจสอบโปรโมชั่นเช็คยอดการใช้งานรวมทั้งช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของการให้บริการกระบวนการรับและจัดการเรื่องร้องเรียน

ข่าว /ภาพ/ นายทินกร เพชรดี/ส.ปชส.นครพนม

แสดงความเห็น

comments