กองทุนแม่ของแผ่นดินกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนบ้านนาแก อ.ธาตุพนม

0
510 views

ปัญหายาเสพติดถือเป็นปัญหาใหญ่ ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และเป็นปัญหาที่ทุกคน ทุกฝ่าย ต้องร่วมแรงร่วมใจกันจึงจะสามารถกำจัดให้หมดไปจากสังคมไทยได้

 นายสามารถ​โรจนวิเชียร​ พัฒนาการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า กองทุนแม่ของแผ่นดิน ถือเป็นยุทธศาสตร์พระราชทาน ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในหมู่บ้านชุมชน เป็นเครื่องมือในการสร้างความตื่นตัวในการทำความดี ปกป้องรักษาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองมากยิ่งขึ้น เป็นแบบอย่างของการบูรณาการเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ชีวิตและชุมชน เกิดความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย โดยทรงพระราชทานเงินขวัญถุงให้หมู่บ้านและชุมชนเป้าหมาย หมู่บ้านละ 8,000 บาท เรียกว่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมถึงปัญหาอื่น ๆ

ด้านนายสำคัญ​ผึ่งผล ผู้ใหญ่บ้านบ้านนาแก​หมู่ที่ 1​ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม​จังหวัดนครพนม​ กล่าวว่า กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านนาแก เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2555 จากการเป็นหมู่บ้านต้นกล้า โดยได้ไปอบรมแล้วมาทำความเข้าใจกับคนในชุมชน มีการตั้งกรรมการขึ้นมา จากนั้นก็รับสมาชิกและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุ  นให้ทุกคนได้รับทราบ ถึงที่มาที่ไปในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพราะการดำเนินงานของกองทุนแม่อยากให้เป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังโดยชุมชน ซึ่งแต่ก่อนในชุมชนถ้ามีใครติดยาเสพติด ก็จะให้เป็นภาระของเจ้าหน้าที่ มองไปแล้วก็ไม่เป็นการดีเพราะถ้าพี่น้องหรือลูกหลานของเราเองถูกจับก็จะเดือดร้อนกันไปหมด ทุกคนก็เลยมาทำความเข้าใจร่วมกัน ทำให้ในปี พ.ศ. 2557 ได้รับเงินขวัญถุง เงินพระราชทาน 8,000 บาท ก็มีการจัดพิธีต้อนรับและมีการต่อยอดโดยการแลกเงินพระราชทาน ตอนนั้นก็ได้เงินประมาณหมื่นกว่าบาท ต่อมาก็มีการสมทบเข้ากองทุน ทำผ้าป่าและรับบริจาคในงานศพ โดยเงินที่ได้จะนำไปช่วยเหลือผู้ที่ติดยาเสพติด ด้วยการนำเข้าสู่ระบบบำบัด เมื่อกลับมาสู่ชุมชนก็มีการส่งเสริมอาชีพ ทำให้ในปัจจุบันทุกครัวเรือนเข้าร่วมกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้งหมด และทุก ๆ 3 เดือน ก็จะมีการคัดกรองโดยใช้วิธีการหย่อนบัตรเพื่อหาว่าครัวเรือนไหนมีการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งจะมีกติกาคือทุกคนต้องไม่โกรธหรือว่ากล่าวติเตียนกัน เพื่อป้องกันการชิงชัง ส่วนครัวเรือนไหนที่ปลอดยาเสพติดก็จะมีการมอบธงสัญญาลักษณ์ให้ สำหรับในอนาคตนั้นทางกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านนาแก ก็จะยังคงรักษาสถานะกองทุนที่ดำเนินการมาให้เป็นแบบอย่างกับชุมชนอื่นต่อไป

เราจะเห็นว่าการแก้ปัญหายาเสพติดของชุมชนบ้านนาแก เป็นไปด้วยความเรียบง่าย ไม่มีขั้นตอนอะไรที่ซับซ้อน แต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่คือทุกคนให้ความร่วมมือและพร้อมใจกันเป็นพลังสำคัญในการกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากชุมชน

ที่มา : https://region2.prd.go.th

แสดงความเห็น

comments