การแต่งกายของชาวย้อ(ญ้อ) อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม สมัยรัชกาลที่ 6

1
5,045 views


การแต่งกายของชาวย้อ(ญ้อ)อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม สมัยรัชกาลที่ 6

อ้างอิงภาพจาก : http://www.isan.clubs.chula.ac.th/simboard/post_view.php?room_no=0&id_main=821&star=10&pg=2

แสดงความเห็น

comments

1 COMMENT