กีฬาน้องใหม่ เชื่อมสายใยด้วยกีฬา มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม ประจำปี 2555

0
2,550 views

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดการแข่งขันกีฬาน้องใหม่มหาวิทยาลัยนครพนม เชื่อมสายใยด้วยกีฬา ประจำปี 2555ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม โดย รศ.ดร.สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน สำหรับการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทำความรู้จักเพื่อนในคณะและต่างคณะ นักศึกษามีความรักสามัคคี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกิจกรรมนันทนาการแก่รุ่นน้อง นักศึกษามีความกล้าแสดงออก แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างดี

สำหรับผลการแข่งขันและการประกวดต่างๆ เป็นดังนี้

  1. การประกวด ดาว เดือน และดาวเทียม มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2555

ดาว มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2555 : นางสาวสุพัตรา ภิรมย์ชม  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์

เดือน มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2555 : นายภาณวิชญ์ ทะวัง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดาวเทียม มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2555 : นายศศิมา วงคำแหง นักศึกษา ปวช.1 สาขาวิชาพณิชยการ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

รางวัลพิเศษ

POPULAR VOTE ได้แก่ นายศศิมา วงคำแหง นักศึกษา ปวช.1 สาขาวิชาพณิชยการ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

รางวัลมิตรภาพ ได้แก่ นายกฎษดา ดวงสงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร วิทยาลัยการท่องที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

หนุ่มหน้าใส By Nitipol Clinic ได้แก่ นายภาณวิชญ์ ทะวัง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาวหน้าใส By Nitipol Clinic ได้แก่ นางสาวฉวีวรรณ หาทำ นักศึกษา ปวส.1สาขาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า

 

  1. การแข่งขันกองเชียร์(นันทนาการ) ชนะเลิศ ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  2. การแข่งขันเพลงบูมมหาวิทยาลัยนครพนม ชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
  3. การประกวดเชียร์ลีดเดอร์ และ Stand Cheer  ชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
  4. การแข่งขันกีฬาชักเย่อ ชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม
  5. การแข่งขันกีฬาวิ่งผลัดกระสอบ ชนะเลิศ ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  6. การแข่งขันกีฬาวิ่งผลัดเสียบ ชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
  7. การแข่งขันกีฬากินวิบาก ชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

ที่มา : http://www.npu.ac.th/npu_today.php?news_id=1343618754

แสดงความเห็น

comments