ขบวนธรรมยาตรา 5 แผ่นดินลุ่มน้ำโขง เดินทางมาศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อเชื่อมสัมพันธ์พุทธศาสนาที่นครพนม

0
571 views

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ที่จังหวัดนครพนม คณะธรรมยาตรา 5 แผ่นดินลุ่มน้ำโขง ซึ่งประกอบไปด้วย คณะสงฆ์ พุทธศาสนิกชน และสื่อมวลชนของประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมาร์ เดินทางมาศึกษาพระธรรมเทศนาและร่วมกันปฏิบัติธรรม เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีในดินแดนแห่งพุทธรรมพื้นที่ลุ่มน้ำโขง ที่บริเวณวัดมหาธาตุ เทศบาลเมืองนครพนม และวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม คณะพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

โดยโครงการธรรมยาตรา 5 แผ่นดินลุ่มน้ำโขง นี้เกิดขึ้นเนื่องจากดำริของพระอาจารย์มหาผ่อง ปิยะทีโร (สะมาเลิก) ประธานศูนย์กลางการพระพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว (อพส) (พระสังฆราชลาวรูปที่ 4) ที่ได้บอกกล่าวกับพุทธศาสนิกชนที่นับถือในการรวบรวมแผ่นดินพุทธธรรมลุ่มน้ำโขงให้เป็นหนึ่งเดียว โดยใช้หลักการที่ว่าเราทุกคนนับถือพระพุทธศาสนาและพระศาสดาองค์เดียวกัน นับตั้งแต่พระเจ้าอโศกมหาราช ได้ส่งพระธรรมทูตมาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในดินแดนลุ่มน้ำโขง โดยการหมุนวงล้อธรรมในนี้เป็นครั้งที่ 2 แล้ว เริ่มจากอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ทางตอนเหนือของลุ่มน้ำโขง ที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งอดีตคือเมืองโยนกนคร มีพื้นที่ครอบคลุมภาคเหนือของประเทศไทย รัฐฉาน เชียงตุงของเมียนมาร์  สิบสองปันนา เชียงรุ้งในประเทศจีน และยังรวมถึงภาคเหนือของ สปป. ลาวทั้งหมด และเคลื่อนกองทัพธรรมเชื่อมโยงลงมายังจังหวัดสกลนครที่มีพระธาตุเชิงชุม ที่พุทธศาสนิกชนเดินทางมากราบไหว้อยู่เสมอ และในวันนี้เคลื่อนมายังจังหวัดนครพนมที่เป็นพื้นที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ในภาคอีสานของประเทศไทย มีศาสนสถานที่สำคัญให้พุทธศาสนิกชนได้มาศึกษา เรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นที่วัดมหาธาตุ ที่มีพระธาตุนครประดิษฐานตั้งเด่นเป็นสง่าด้วยลวดลายที่วิจิตรบรรจงตระการตา มีขนาดกว้างด้านละ 4.85 เมตร และสูงประมาณ 24 เมตร ซึ่งภายในองค์พระธาตุนครจะบรรจุพระอรหันตสารีริกธาตุ พร้อมกับองค์พระพุทธรูปทองคำ และของมีค่าต่างๆ ที่ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่วัดพระธาตุพนม ที่พุทธศาสนิกชนหลากหลายเชื้อชาติ ภาษา ให้ความเคารพศรัทธากราบไหว้มากว่า 2500 ปี ความเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและลุ่มแม่น้ำโขง ภายในบรรจุพระอุรังคธาตุหรือกระดูกส่วนหน้าอกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ นอกจากนี้ยังมีบ่อน้ำพระอินทร์ที่ใช้ในการประกอบพิธีจัดทำน้ำอภิเษกของพระมหากษัตริย์ในทุกรัชกาล มีหอกระติบหรือที่พักของพระอรหันต์รูปต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันพัฒนาเป็นเสนาสนะ เช่น หอพระนอน (พระปางไสยาสน์) ศาลาเจติยาภิรัตน์ นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์รัตนโมลีศรีโคตรบูร ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงศิลปโบราณวัตถุที่บรรพบุรุษแถบนี้ใช้ในการครองชีพและประกอบพิธีทางศาสนารวมถึงเป็นที่ประดิษฐานพระเก่าแก่โบราณตั้งแต่สมัยศรีโคตรบูร เป็นที่เก็บรักษาโบราณวัตถุ วัตถุมงคล และเอกสารที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารจัดทำขึ้น เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มาศึกษาและเรียนรู้ โดยโครงการธรรมยาตรา 5 แผ่นดินลุ่มน้ำโขงนี้จะไปปิดโครงการที่ปราสาทนครวัด ราชอาณาจักรกัมพูชา

ภาพ/ข่าว/ทินกร เพชรดี /ส.ปชส.นครพนม

แสดงความเห็น

comments