ขอเชิญชวนเลือกชื้อ มังคุดคัดคุณภาพ จาก จังหวัดระยอง

0
1,437 views

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครพนม จำกัด
ขอเชิญชวนเลือกชื้อ มังคุดคัดคุณภาพ จาก จังหวัดระยอง
โดยจัดจำหน่ายกิโลกรัมละ 25 บาท
ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครพนม จำกัด

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม

แสดงความเห็น

comments