ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำป 2559

0
2,334 views

14352187_1220384861354057_1969612334041231392_o

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำป 2559 9 -17 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณริมฝงแมน้ำโขง ถนนสุนทรวิจิตร และสนามศาลากลางจังหวัดนครพนม

ไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ความงดงามและศรัทธาอันยิ่งใหญ่บนสายน้ำโขง

“ไหลเรือไฟ”เป็นพิธีกรรมที่พุทธศาสนิกชนชาวอีสานยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่ครั้งโบราณมัก นิยมจัดขึ้นในวันออกพรรษา(วันขึ้น15ค่ำเดือน11) โดยมีความเชื่อว่าการไหลเรือไฟเป็นการบูชารอยพระพุทธบาท ที่พระพุทธองค์ประทับไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทานทีครั้งที่พญานาคได้ถูกอาราธนาพระพุทธองค์ไปแสดงธรรมในพิภพ ของนาคไต้เมืองบาดาล รวมทั้งความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาพญานาคในลำน้ำโขง การระลึกถึงพระคุณของพระแม่ คงคา ขอขมาลาโทษต่อแม่น้ำ ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในแม่น้ำและยังถือเป็นการลอยเคราะห์ลอยโศก ขอให้ อยู่เย็นเป็นสุข มีโชคมีลาภ ประเพณีไหลเรือไฟ ถือเป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์จังหวัดนครพนมและร่วมสืบต่อกันตั้งแต่สมัยโบราณ ด้วยความเชื่อและความศรัทธา ประเพณีไหลเรือไฟอยู่ในฮีตเดือน 11คืองานบุญออกพรรษาซึ่งมีประเพณีไหลเรือ ไฟ หรือไหลเฮือไฟ รวมอยู่ด้วย เป็นพิธีกรรมเพื่อเป็นการบูชาต่อแม่น้ำโขงที่ชาวบ้านในลุ่มน้ำโขงได้ใช้สอยแม่นน้ำ ในการดำรงชีวิตและขอขมาต่อแม่นำ้ที่ได้ทำการล่วงล้ำก้ำเกิน และถือเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทตามความ เชื่อในตำนานที่เล่าสืบต่อกันมา นอกจากนั้นในตำนานยังเล่าขานกันว่าในแม่น้ำโขงเป็นที่สิงสถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลาย เช่น พญานาค เจ้าพ่อเหล็กซี ด้ามแตกเจ้าพ่อคำแดง เจ้าพ่อหมื่น เจ้า พ่อสัมมะติเจ้าพ่อสิบสอง ต้องทำการ บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล ่านั้น เพื่อให้ ท่านปกปักรักษาบ้านเมืองประชาชนให้มี ความสงบสุขร่มเย็น ปราศจากโลกภัยไข้ เจ็บ และขอให้มีโชคลาภ การทำมาหากิน ให้มีแต่ความอุดมสมบูรณ์เจริญรุ่งเรือง

นครพนม-ไหลเรือไฟ-2558

การทำเรือไฟแบบโบราณ

เรือไฟในสมัยโบราณ ทำด้วยไม้ไผ่สร้างเป็นโครงรูปเรือตัวเรือกว้างประมาณ 2ศอกสูงประมาณ 1ศอก ยาวประมาณ 5-6วาส่วนหัวและท้ายทำเป็นรูปคล้ายหัวเรือและท้ายเรือวางอยู่บนทุ่น หรือแพที่ทำด้วยไม้ไผ่ทั้งลำ เพื่อให้เรือสามารถลอยน้ำได้โครงเรือจะประดับด้วยกาบกล้วยแทงลายส่วนบนของเรือถือเป็นเสมือนท้องเรือ ใช้กาบกล้วยวางพาดขวางลำเรือตลอดความยาว เพื่อใช้วางสิ่งของที่เป็นเครื่องเซ่นไหว้และวางกะบอง (ชี่ไต้) ใช้ ไฟจุดเพื่อให้เกิดความสว่างตกแต่งประดับประดาเรือไฟให้สวยงามด้วยธงทิวดอกไม้จัดวางพานขัน 5 ธูป เทียน ขันหมากเบ็งนำเครื่องคาวหวานต่างๆ ข้าวต้มมัด กล้วย อ้อย หมากพลูเสื้อผ้า เครื่องใช้หรือสิ่งของที่ต้องการจะ บริจาคทานลงในกระจาดบรรจุไว้ภายในเรือในช่วงพลบค่ำชาวบ้านคุ้มวัดต่างๆจะร่วมกันทำพิธีปล่อยเรือไฟ ซึ่ง มีความเชื่อเกี่ยวกับการสะเดาะเคราะห์โดยการใช้เงินเหรียญ ตัดผม ตัดเล็บใส่ลงไปในเรือไฟ อธิษฐานตามสิ่งที่ ปรารถนา ก่อนจุดเรือไฟให้สว่างไสวและปล่อยเรือไฟลอยออกไปกลางลำน้ำโขง และเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ว่า ชาวบ้านที่อยู่ท้ายน้ำ หากพบเรือไฟลอยมาติด สามารถเก็บข้าวของที่ติดกับเรือไปใช้ได้ จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำเรือไฟแต่โบราณ สู่การสรรค์สร้างออกแบบของช่างทำเรือไฟในปัจจุบัน จาก “เรือไฟโบราณ”ขนาดเล็กกลายมาเป็น “เรือไฟประยุกต์” ขนาดใหญ่ที่มีความยาวกว่า 99 เมตร ประดับไฟตะเกียงนับหมื่นดวงเป็นรูป ร่างต่างๆ อย่างงดงาม และยิ่งใหญ่ตระการตา ส่องสว่างโดดเด่นเหนือลำน้ำโขง ดึงดูดนักท่อง เที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้มาชมความ สวยงามของขบวนเรือไฟที่สว ่างไสวรายล้อม ด้วยกระทงสายระยิบระยับจับตากลางลำน้ำโขง กันอย่างคึกคักในช่วงเทศกาลวันออกพรรษาที่ นครพนมในทุกๆ ปี

คนเรือไฟ-นครพนม

กิจกรรมภายในงานที่ไม่ควรพลาด

9-17 ต.ค. 2559

ชมเรือไฟโชว์/เรือไฟวิทยาศาสตร์การปล่อยกระทงสาย (ไข่พญานาค)ในลำน้ำโขงทุกคืนตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป(ตลอดริมฝั่งโขง ถนนสุนทรวิจิตร)

ชมนิทรรศการเรือไฟ ซุ้มเรือไฟของแต่ละอำเภอซึ่งจัดแสดงวิถีชีวิตคนทำเรือไฟ ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน อัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่อย่างสวยงามและน่าสนใจ ณ บริเวณริมฝั่งโขงถนนสุนทรวิจิตร(เริ่มตั้งแต่ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าฯหลังเก่า ไปจนถึงหน้าโบสถ์นักบุญอันนา)

ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ดนตรีพื้นเมือง และชมการการแสดงแสงสีเสียง “นครพนมเมืองงาม ชมสามที่สุด” ในวันที่ 12,13,14,15,16 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณแลนด์มาร์คพญานาค นครพนม

ชมชิมช้อป เลือกซื้อสินค้าของฝากพื้นเมืองสินค้า OTOPของแต่ละอำเภอในจังหวัดนครพนมชม การแสดงดนตรีคอนเสิร์ต และมหรสพตลอดการจัดงาน

12-15 ต.ค. 2559

ชมและเชียร์การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯตั้งแต่เวลา09.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม

16 ต.ค. 2559 (วันออกพรรษา)

ชมพิธีรำบูชาพระธาตุพนม ณ วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม (เริ่มเวลา 09.00 น.)

ชมขบวนแห่เรือไฟบกและปราสาทผึ้ง ในเขตเทศบาล เมืองนครพนม (เริ่มเวลา 15.00 น.)

ร่วมพิธีไหลเรือไฟโบราณ (สะเดาะเคราะห์ตามวันเกิด) ณ บริเวณหน้าวัดโพธิ์ศรี(เริ่มเวลา 17.00 น.)

งานพาแลง ณ บริเวณลานตะวันเบิกฟ้าริมฝั ่งโขง นครพนม (18.00 น.)

ชมขบวนไฟที่ยิ่งใหญ่งดงามอลังการกลางลำน้ำโขง กว่า 13 ลำ และการปล่อยกระทงสาย (ไข่พญานาคแม่น้ำโขง)(เริ่มเวลา 19.00 น.)

17 ต.ค. 2559

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวเวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ ริมฝั่งแม่น้ำโขงหน้าตลาดอินโดจีน ถนน สุนทรวิจิตร เทศบาลเมือนครพนม

ที่มา : แผ่นพับประชาสัมพันธ์งานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำป 2559

 

แสดงความเห็น

comments