คณะผู้ก่อตั้งสมาคมพ่อค้าจีน จังหวัดนครพนม

0
1,086 views

คณะผู้ก่อตั้ง “สมาคมพ่อค้าจีน จังหวัดนครพนม” ชุดสีเข้ม คือประธานสมาคมพ่อค้าจีนคนแรกของนครพนม

นายโต๊ะเค็ง แซ่เตีย (นายสมนึก รัตนรามา)

ที่มา : Dusit Wongpanitkrit

แสดงความเห็น

comments