จังหวัดนครพนมจับมือกฟภ.ทุ่มงบ 120 ล้าน เตรียมสร้างไฟฟ้าแสงอาทิตย์เพื่อสถานีสูบน้ำโขงและลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

0
1,110 views

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ที่บริเวณวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และนายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกันแถลงข่าวความร่วมมือโครงการสนับสนุนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสถานีสูบน้ำโขงและลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริคาดแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ

จากที่จังหวัดนครพนมและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าอีกทั้งร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงก่อให้เกิดโครงการสนับสนุนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เพื่อสถานีสูบน้ำโขงและลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้น โดยโครงการดังกล่าวจะตั้งอยู่ที่บ้านดงคราม หมู่ที่ 12 ตำบลธาตุพนมอำเภอธาตุพนมบนเนื้อที่ประมาณ 42 ไร่ ด้วยงบก่อสร้างประมาณ 120 ล้านบาทซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าประมาณ 1.5 MWpเพื่อใช้กับสถานีสูบน้ำจำนวน 24 แห่งในพื้นที่อำเภอธาตุพนม ที่มีการผันน้ำให้กับเกษตรกรได้ใช้ในการอุปโภคบริโภค ตลอดจนเพื่อการเกษตร

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาลและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ต้องการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงเกิดความร่วมมือนี้ขึ้น ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่มีการริเริ่มนำเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้กับโครงการสูบน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับสถานีสูบน้ำแล้ว ยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และยังจะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนและผู้ที่สนใจอีกด้วย

ด้านนายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเข้ามาดูแลตั้งแต่การออกแบบ วัสดุอุปกรณ์ การเชื่อมโยงโครงข่าย ไปจนถึงการบริหารจัดการต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆได้มาตรฐาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอธาตุพนม กว่า 40,000 ไร่ที่ใช้น้ำจากระบบสูบน้ำของสถานี ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จยังจะเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆในการส่งเสริมพลังงานสะอาดอีกด้วย

ข่าว /ภาพ/ นายทินกร เพชรดี/ส.ปชส.นครพนม

แสดงความเห็น

comments