จิตอาสานครพนม ร่วมกับ มทบ.210 จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 สานต่อแนวพระราชดำริปลูกปอเทืองฟื้นฟูดิน

0
1,002 views

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ที่มณฑลทหารบกที่ 210 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม พลตรี ปราโมทย์ นาคจันทึก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 210 เปิดเผยว่า จากที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ปรากฏผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาชาติองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ จึงได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil Scientist) เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2556 และขอพระบรมราชานุญาตให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพเป็นวันดินโลก

ดังนั้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงทุ่มเทพระวรกายศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดินและแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินทำให้ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรหมดไปและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมณฑลทหารบกที่ 210 จึงได้ร่วมกับคณะจิตอาสา ที่ประกอบไปด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชน กำลังพลมณฑลทหารบกที่ 210 นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูดินด้วยการปลูกปอเทือง ในพื้นที่ของมณฑลทหารบกที่ 210ประกอบไปด้วย บริเวณตรงข้ามบ้านพักนายทหารชั้นพันเอกและศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง รวมเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ จากนั้นได้แยกย้ายกันไปปลูกตามจุดต่างๆของโรงเรียนและชุมชนต่อไป เพื่อให้ในห้วงวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ปอเทืองที่ได้ร่วมกันปลูกเจริญเติบโตเต็มที่และออกดอกสีเหลืองบานสะพรั่งสวยงามตามสถานที่ต่างๆ เป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและมาร่วมกันฟื้นฟู พัฒนาให้ดินกลับมามีความอุดมสมบูรณ์เช่นดังเดิม

โดยปอเทืองเป็นพืชในตระกูลถั่วที่นิยมปลูกกันมาก เนื่องจากมีประโยชน์ในทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็น การนำเอาดอกมารับประทานเป็นอาหารสด หรือจะใช้เป็นอาหารของโค กระบือหรือสุกรก็ได้เช่นเดียวกัน ส่วนลำต้นก็สามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษ เปลือกก็นำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตเชือก ด้าย และอวน แต่ถ้าปลูกเป็นแปลงขนาดใหญ่จะใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ เพราะเมื่อมีการเจริญเติบโตเต็มที่จะออกดอกสีเหลืองสวยงาม นอกจากนี้เป็นปลูกเพื่อเป็นพืชคลุมดิน ซึ่งจะช่วยในการป้องกันการพังทลายของหน้าดิน และเมื่อไถกลบก็จะเป็นปุ๋ยพืชสดชั้นดีในการฟื้นฟูดินเพราะมีไนโตรเจนสูงและสารอาหารอื่นๆอีกจำนวนมาก

ข่าว/ ทินกร เพชรดี / ส.ปชส.นครพนม

แสดงความเห็น

comments