จิตอาสาฯนครพนม พร้อมใจทำความสะอาดคลองและพื้นที่โดยรอบสวนสาธารณะศรีโคตรบูรณ์ อ.ธาตุพนม

0
526 views

นครพนม – วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ที่สวนสาธารณะศรีโคตรบูรณ์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนม นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานนำคณะจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจจังหวัดนครพนม ร่วมกันนำเครื่องมือ อุปกรณ์ ตลอดกำลังกายมาช่วยกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พื้นที่โดยรอบสวนสาธารณะศรีโคตรบูรณ์ ด้วยปัจจุบันคลองที่อยู่รอบสวนสาธารณะมีความตื้นเขินตามกาลเวลา ทั้งยังมีจอกแหนขยายพันธุ์เต็มพื้นที่คลอง นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาด และปรับแต่งภูมิทัศน์เพื่อให้สวนสาธารณะศรีโคตรบูรณ์กลับมามีความสวยงามเช่นดังเดิมอีกครั้ง

โดยสวนสาธารณะแห่งนี้เป็นสถานที่อีกแห่งที่ชาวธาตุพนมตลอดจนนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจ ด้วยมีต้นไม้ขนาดใหญ่จำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นต้นฉำฉา ต้นปาล์ม ทำให้โดยรอบบริเวณมีร่มเงาและเย็นสบายนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ให้คนในชุมชนใช้ทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา และใช้เป็นสถานที่ในการทำกิจกรรมประจำปีต่าง ๆ

ที่มา : https://www.77kaoded.com

แสดงความเห็น

comments