จ้าวแห่งสายน้ำคึกคัก ร่วมชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ในงานไหลเรือไฟ 62

0
540 views

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง หน้าวัดพระอินทร์แปลง เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีสัมพันธ์ไทยลาวชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จังหวัดนครพนมจัดขึ้น ภายใต้ประเพณีงานไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2562 ซึ่งปฏิบัติสืบเนื่องต่อกันมาเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลออกพรรษา เพื่อเป็นการพิสูจน์ฝีมือและพละกำลังของของฝีพายที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยสนามที่มีระยะทางยาว 1,500 เมตรและ 500 เมตร สร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน ทั้งเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีกับเพื่อนบ้าน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โดยการแข่งขันในครั้งนี้นอกจากผู้ชนะเลิศจะได้ครองถ้วยรางวัลพระราชทานแล้วยังมีเงินรางวัลรวมกว่า 700,000 บาท กับการแข่งขัน  4 ประเภท ประกอบไปด้วย เรือชายเล็ก 12 ฝีพาย เรือเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างนครพนมและเรือจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 35 ฝีพาย เรือชายรุ่นเล็กโอเพ่น 40 ฝีพาย และเรือชายรุ่นใหญ่ 55 ฝีพาย ซึ่งมีฝีพายจากที่ต่าง ๆ ทั้งในจังหวัดนครพนม ชลบุรี อุบลราชธานี ศรีสะเกษ มุกดาหาร อำนาจเจริญ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สมัครเข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 63 ทีม ทำให้บรรยากาศการแข่งขันเป็นไปด้วยความคึกคักทั้งของฝีพายและผู้ท่ร่วมลุ้น เชียร์ให้กำลังใจ กลายเป็นเสน่ห์ที่งดงามแห่งสายน้ำโขงเชื่อมโยงสัมพันธไมตรี ก่อเกิดความสามัคคีของคนในชุมชน บนประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันอย่างยาวนาน โดยก่อนการแข่งขันได้มีพิธีตีช้างน้ำนอง ซึ่งเป็นการพายเรือในลักษณะทวนกระแสน้ำขึ้นไปเพื่อพิสูจน์พละกำลัง ความแข็งแกร่ง มีน้ำหนึ่งใจเดียวกันของฝีพายทั้งหมดในลำเรือ

ภาพ/ข่าว/ทินกร เพชรดี/ส.ปชส.นครพนม

แสดงความเห็น

comments