จ.นครพนมจัดนิทรรศการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

0
865 views

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ที่บริเวณศาลาประชาคมยงใจยุทธศาลากลางจังหวัดนครพนม นายนิติพัฒน์ลีลาเลิศแล้วปลัดจังหวัดนครพนมเป็นประธานเปิดการจัดนิทรรศการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทยในปี 2562 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 และบทบาทของกระทรวงมหาดไทยต่อประชาคมอาเซียนรวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการตระหนักถึงความสำคัญของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยให้กับบุคลากรหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยส่วนราชการต่าง ๆ ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปนอกจากนี้ยังได้เชิญนายอิศกร ปกมนตรี เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานต่างประเทศมาบรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของไทยในการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562

จากที่ประเทศไทยได้รับมอบตำแหน่งประธานอาเซียนต่อจากสิงคโปร์และเริ่มหน้าที่เป็นประธานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562  และได้ประกาศแนวคิดหลักในการเป็นประธานอาเซียนคือ Advancing Partnership for Sustainability หรือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ซึ่งแต่ละคำมีความหมายที่โยงถึงยุทธศาสตร์ของไทยในการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน และบ่งบอกถึงทิศทางการขับเคลื่อนอาเซียนที่สำคัญ คือ ความยั่งยืน ความเชื่อมโยง และการมองไปสู่อนาคต ซึ่งหมายถึงการที่อาเซียนจะต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในทุกภาคส่วนบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันทั้งภาคีภายนอกภูมิภาคและประชาคมโลก เพื่อก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมีพลวัต สู่อนาคตที่มีความยั่งยืนในทุกมิติ อันจะนำมาซึ่งความกินดีอยู่ดีและสันติสุขของประชาชนอาเซียนและในอนาคตอันใกล้นี้ประเทศไทยก็จะเป็นเจ้าภาพในการประชุมประเทศอาเซียน ดังนั้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและทำให้ชาวนครพนมได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการตอนรับแขกจากประเทศอาเซียน นำมาซึ่งความประทับใจและประโยชน์ที่ทุกคนจะได้รับไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้ทุกคนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการจัดการประชุมทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดการสร้างโอกาสในการติดต่อขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจผู้เข้าร่วมประชุมและนักท่องเที่ยวรู้จักเมืองไทยเพิ่มขึ้นมีการผลักดันนโยบายความมั่นคงที่สำคัญเช่น การบริหารจัดการชายแดนการเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียนรวมถึงการส่งเสริมความเชื่อมโยงภาคประชาชนผ่านการจัดการประชุมภาคประชาสังคมและภาคประชาชนอาเซียนและการส่งเสริมการเป็นปีวัฒนธรรมอาเซียนก่อให้เกิดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของประเทศเช่นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโครงสร้างพื้นฐานและการปฏิรูปสวัสดิการสังคมของประเทศในด้านต่าง ๆ ตามมา จังหวัดนครพนมจึงได้นิทรรศการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทยในปี 2562 ขึ้นโดยหลังจากวันนี้แล้วทางจังหวัดจะมีการจัดแสดงนิทรรศการที่บริเวณห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครพนม ไปจนถึงวันที่31 ธันวาคม 2562

ภาพ/ข่าว/ทินกร เพชรดี/ส.ปชส.นครพนม

แสดงความเห็น

comments