จ.นครพนมสร้างโรงเรียนนำร่องเด็กไทยสูงสมส่วนแข็งแรง IQ EQ ดี ถวายเป็นพระราชกุศล

0
1,653 views

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายแพทย์ยุทธชัย ตรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมกระโดดโลดเต้น เล่นสนุก เพื่อเด็กไทยยุคใหม่ สูงสมส่วนแข็งแรง IQ EQ  ดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามโครงการโซป้า แอนด์ ซายด์ป้าเกมส์ ลดเรียน เพิ่มรู้ สู่อาเซียน ประจำปี 2560 ที่บริเวณโรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

จากสถานการณ์ปี 2559 พบว่าเด็กวัยเรียนของอำเภอเมืองนครพนมส่วนสูงดีสมวัยร้อยละ 64.17 ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปีชาย 150.3 เซนติเมตรและหญิง 150.18 เซนติเมตรมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนสูงถึงร้อยละ13.43 ถือว่าเป็นอัตราที่สูงและผลจากการเป็นโรคอ้วนตั้งแต่วัยเด็กจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงซึ่งกลายเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงได้ในอนาคตดังนั้นจังหวัดนครพนมโดยโรงพยาบาลนครพนม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครพนมโรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์)และโรงเรียนอนุบาลนครพนมจัดโครงการมหกรรมกระโดดโลดเต้นเล่นสนุกสู่เด็กไทยยุคใหม่สูงสมส่วนแข็งแรง ฯ ขึ้นเพื่อสร้างเป็นโรงเรียนนำร่องในการส่งเสริมให้เด็กวัยเรียน ทั้งที่เป็นเด็กอ้วน เด็กเตี้ย เด็กผอม เด็กไม่แข็งแรง ได้มีการทำกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม สนุกสนานกับการเล่นที่หลากหลาย เกิดการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอ กินอาหารที่มีประโยชน์ อันจะนำไปสู่การเจริญเติบโตที่สมวัยและมีความพร้อมในการเรียนรู้ทางวิชาการ

ข่าว /ภาพ/ นายทินกร เพชรดี/ส.ปชส.นครพนม

แสดงความเห็น

comments