จ. นครพนม จัดแสดงวิถีชีวิตคนเรือไฟ เสริมสร้างความประทัปใจผู้มาร่วมงาน

0
105 views

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำคณะกรรมการประกวดซุ้มวิถีคนทำเรือไฟ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและประเมินให้คะแนนการจัดแสดงและนำเสนอวิถีชีวิตของคนในชุมชนของแต่ละอำเภอ ที่ได้จำลองมาสร้างเป็นต้นแบบให้ผู้ที่มาร่วมงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2562 ได้เห็น รับชมและสัมผัสไปพร้อมกับความยิ่งใหญ่ของเรือไฟที่แต่ละอำเภอจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นประทีปพุทธบุชา

จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดชายแดน ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง เป็นเมืองเก่าแก่ที่อยู่คู่กับอาณาจักรศรีโคตรบูร มีประชาชนอาศัยอยู่มากถึง 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ ประกอบด้วย ไทยอีสานหรือไทลาว ไทญ้อ  ผู้ไท ไทยโส้ ไทกะเลิง ไทยข่า ไทแสก และไทยกวน ที่มีเชื้อสายจีนและเชื้อสายเวียดนาม จึงทำให้มีเรื่องเล่า ประวัติศาสตร์ ตลอดจนวิถีความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปตลอดจนนักท่องเที่ยวได้เห็นและเข้าใจถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัวของแต่ละชนเผ่า ไม่ว่าจะเป็น เครื่องแต่งกายที่แต่ละชนเผ่าสวมใส่ ซึ่งล้วนมีความหมายที่สื่อถึงความเป็นตัวตนของชนเผ่านั้น ๆ  การร่ายรำที่มีการดัดแปลงมาจากสิ่งที่อยู่รอบตัวจนเกิดเป็นความอ่อนช้อยงดงามตามจังหวะและเสียงดนตรีที่บรรเลงเฉพาะชนเผ่า ส่วนอาหารก็จะมีเมนูเฉพาะถิ่นทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน การพูดคุยก็จะมีสำเนียงถิ่นที่แตกต่างกันออกไป รวมไปถึงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของแต่ละชุมชนที่มีการสืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น หรือแม้กระทั่งสถานที่ท่องเที่ยวก็จะมีความแตกต่างกันออกไปตามแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะเป็นการทำให้ทุกคนได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของคนนครพนม ที่อยู่กันแบบเรียบง่ายท่ามกลางธรรมชาติที่งดงามไปพร้อมกับการชมความยิ่งใหญ่ตระการตาของเรือไฟ เป็นการเพิ่มความประทับใจให้กับทุกคน และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ แรงจูงใจให้ทุกคนอยากมาเที่ยวที่นครพนมเพิ่มมากยิ่งขึ้น อันจะนำมาซึ่งการพักค้างแรมและจับจ่ายสินค้า ของฝาก เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวอินโดจีน จังหวัดนครพนมจึงได้จัดให้มีการประกวดซุ้มวิถีคนทำเรือไฟขึ้น ภายใต้งานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาด ประจำปี 2562

ภาพ/ข่าว/ทินกร เพชรดี/ส.ปชส.นครพนม

แสดงความเห็น

comments