จ.นครพนม จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0
966 views

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ที่บริเวณโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ และพสกนิกรชาวอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2560 โดยโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ เป็นโครงการที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงรับไว้ในพระราชานุเคราะห์ เมื่อครั้งทรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อให้พสกนิกร โดยเฉพาะเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและมีความยากลำบากต่อการมารับบริการจากทางราชการ ได้เข้าถึงบริการทางวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแบบครบวงจรในจุดเดียว อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตร นำมาซึ่งรายได้และความสุขของพสกนิกรทุกคน

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการนำเอาอุปกรณ์ เครื่องมือ และองค์ความรู้ด้านการเกษตรทั้งด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ ชลประทานและการพัฒนาที่ดินมาให้บริการแก่ประชาชน ผ่านการจัดนิทรรศการเพื่อให้ทุกคนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ การสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการพัฒนาอาชีพ ยอมรับนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงการให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีสหกรณ์ การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน การให้บริการฉีดวัคซีน ทำหมันสุนัขและแมว การแจกจ่ายพันธุ์พืช พันธุ์ปลา นอกจากนี้ยังมีการนำเอาผลิตภัณฑ์จากโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน มาเปิดตัวสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ถึงการพัฒนาและขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวของแต่ละชุมชนอีกด้วย

ข่าว /ภาพ/ นายทินกร เพชรดี/ส.ปชส.นครพนม

แสดงความเห็น

comments