จ.นครพนม ประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

0
610 views

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ที่บริเวณศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม คณะตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม เจ้าหน้าที่และพสกนิกรชาวจังหวัดนครพนม ร่วมประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 โดยกิจกรรมได้เริ่มขึ้นภายหลังจากที่ทุกคนได้ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และเข้าประจำจุด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้เป็นประธานนำทุกคนประกอบพิธีถวายความเคารพ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

จากนั้นกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ใจความว่า ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท วันที่ 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2563 ข้าพเจ้า นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรชาวจังหวัดนครพนมทุกหมู่เหล่า ต่างปลื้มปีติและชื่นชมโสมนัสเป็นล้นพ้น ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่เวียนมาบรรจบอีกคำรบ 1 ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ ปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ และจงรักภักดี ทั้งมีพระปรีชาสามารถด้านการทหาร เป็นที่ประจักษ์แก่ผองพสกนิกร ในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล ปกอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เจริญด้วยจตุรพิธพรพิพัฒน์สวัสดิมงคล พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ เป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชาสถาพรตราบกาลละนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม จากนั้นทุกคนได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลตามลำดับเป็นเสร็จพิธี

ที่มา : https://region2.prd.go.th

แสดงความเห็น

comments