จ.นครพนม ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0
1,019 views

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560  ที่บริเวณวัดมหาธาตุ ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายประทีป ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนจังหวัดนครพนม ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

โดยในเวลา 18.00 น. นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ก็ได้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนนมัสการบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นทุกคนร่วมกันอาราธนาศีล พระสงฆ์จำนวน 10 รูป สวดมาติกา เจ้าหน้าที่ลาดภูษาโยง ประธานในพิธีและหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันทอดผ้าไตรพระสงฆ์ พระสงฆ์สดัปกรณ์ ทุกคนร่วมกันกรวดน้ำ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร จากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประธานในพิธีนำหัวหน้าส่วนราชการประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ประธานในพิธีนำกรวดน้ำ พระสงฆ์ถวายอนุโมธนา ประธานในพิธีนำทุกคนกราบหน้าเครื่องนมัสการและหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และพระฉายาลักษณ์ เป็นเสร็จพิธี

ข่าว /ภาพ/ นายทินกร เพชรดี/ส.ปชส.นครพนม

แสดงความเห็น

comments