จ.นครพนม ประกอบพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

0
163 views

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ที่บริเวณศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค – กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม กรมปศุสัตว์จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2562 – 4 พฤษภาคม 2563 เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อกรมปศุสัตว์ ทั้งเป็นการส่งเสริมให้กับเกษตรกรที่ยากจนและเข้าร่วมโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ (ธคก.) ได้มีปัจจัยในการประกอบอาชีพ และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเป็นการให้ยืมไปใช้งานเป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งเกษตรกรที่ได้รับโค – กระบือในครั้งนี้ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข คือเมื่อมีลูกตัวที่ 1 อายุครบ 18 เดือน ต้องส่งลูกคืนโครงการ ส่วนลูกตัวที่ 2 และ 3 พร้อมแม่จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรผู้ยืมเมื่อเลี้ยงครบตามสัญญา 5 ปี  โดยปัจจุบันมีเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับมอบกรรมสิทธิ์ไปแล้วทั้งสิ้น 250 ราย และรายใหม่ที่จะรับมอบในวันนี้อีกจำนวน 56 ราย

โดยก่อนการส่งมอบโค – กระบือให้แก่เกษตรกร ประธานในพิธีได้นำทุกคนร่วมกันประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นประธานในพิธีได้นำทุกคนถวายความเคารพ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กล่าวคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่มีจิตอันเป็นกุศลที่ได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์เพื่อไถ่ชีวิตโค – กระบือในครั้งนี้ มอบใบสำคัญการมอบสิทธิ์โค – กระบือให้แก่เกษตรกร จากนั้นเกษตรกรทุกคนพร้อมกันกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน ประธานในพิธีให้โอวาท และทุกคนร่วมกันเป็นสักขีพยานในการส่งมอบโค จำนวน 52 ตัว กระบือ 4 ตัว รวมถึงยาเวชภัณฑ์ แร่ธาตุและหญ้าให้แก่เกษตรกร

ภาพ/ข่าว/ทินกร เพชรดี /ส.ปชส.นครพนม

แสดงความเห็น

comments