ชวนร่วมทำบุญ “หุ้มทองคำยอดฉัตรฝังเพชร พระธาตุท่าอุเทน”อายุกว่า 105 ปี

0
275 views

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมบุญใหญ่ในโครงการ “หุ้มทองคำยอดฉัตรฝังเพชร พระธาตุท่าอุเทน” พระพุทธสารีริกธาตุเจดีย์ ริมฝั่งแม่น้ำโขงจ.นครพนม สัญลักษณ์แห่งแรงศรัทธาของสองแผ่นดิน ไทย~ลาว อายุกว่า 105 ปี ด้วยการร่วมกันนำทองคำอันบริสุทธิ์สูงค่า น้อมถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่เจริญรุ่งเรืองและเป็นผลานิสงส์อันยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดินเสาร์ที่ 26 สิงหาคมนี้ ร่วมถวายทองคำที่วัดบวรนิเวศ

สุรภีร์ โรจนวงศ์ ประธานอุปถัมภ์ฝ่ายฆราวาส โครงการ “หุ้มทองคำยอดฉัตรฝังเพชร พระธาตุท่าอุเทน” กล่าวว่า พระธาตุท่าอุเทน คือ พระพุทธสารีริกธาตุเจดีย์ที่สำคัญ สัญลักษณ์แห่งการเคารพบูชาของสองแผ่นดิน ไทย~ลาว เพราะตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำโขงของสองฝั่งประเทศ ณ วัดพระธาตุท่าอุเทน จ.นครพนม และเป็นพระธาตุประจำวันเกิด (วันศุกร์) ที่มีความสูงที่สุด และอยู่ติดริมแม่น้ำโขงที่สุด กว่า 105ปีแล้ว ที่พระธาตุท่าอุเทน ผ่านร้อน ฝน หนาว จึงทำให้พระธาตุ เสื่อมโทรมตามกาลเวลาโครงการ “หุ้มทองคำยอดฉัตรฝังเพชรพระธาตุท่าอุเทน” จึงเกิดขึ้น โดยมาจากความร่วมมือของ 3 ภาคส่วน อันได้แก่ ภาครัฐ ภาคคณะสงฆ์ และภาคประชาชน ผู้มีจิตศรัทธา ตั้งมั่นในการทำนุบำรุงสืบสานพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองสืบไป

ทั้งนี้ ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่ 14.00 น.โดยสมเด็จพระวันรัต เป็นประธานรับการถวายทองคำ ณ อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร และวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 ตั้งแต่ 14.00 น.โดยสมเด็จพระวันรัต เป็นประธานรับการถวายทองคำอีกครั้ง ณ วัดพระธาตุท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

พร้อมกันนี้พุทธศาสนิกชนร่วมบุญ โดยส่งเงินปัจจัยได้ที่ บัญชีการร่วมบุญ ธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี 111-430611-9 , ชื่อบัญชี เงินกองทุนสืบสานธรรมตั้งแต่วันนี้ –9 ตุลาคม 2560 สำหรับผู้ร่วมบุญทุก 5,000 บาท คณะกรรมการโครงการ จะเขียนชื่อ นามสกุล หรือ ชื่อตระกูล (จำนวน 1 ชื่อ) ลงในแผ่นทองคำแท้ที่จะนำไปหล่อเพื่อหุ้มยอดฉัตร ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 098-945-4265 หรือ086-982-2915

ที่มา : http://www.manager.co.th

แสดงความเห็น

comments