ชาวจังหวัดนครพนม และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมพิธีสร้าง พระธาตุโพนสวรรค์ ชั้นที่ 2 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 ณ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัีดนครพนม

0
2,704 views

แสดงความเห็น

comments