ชาวธาตุพนม จังหวัดนครพนม

0
2,674 views

คาดว่าจะเป็นงานแห่เทียนสมัยก่อนของชาวธาตุพนม

ที่มา จาก facebook คุณ : Ihugtp กลุ่มฮักบ้านเกิด เทิดธาตุพนม

แสดงความเห็น

comments