ด้วยศรัทธา และจงรักภักดี … สืบสานส่งต่อสู่ลูกหลานไทย

0
2,147 views

ด้วยศรัทธา และจงรักภักดี … สืบสานส่งต่อสู่ลูกหลานไทย

งานไหลเรือไฟ จ.นครพนม ประจำปี 2555

ถ่ายเมื่อ 30 ต.ค.5

ที่มา จาก facebook คุณ Adul Tanthakosai

แสดงความเห็น

comments