ตราประจำจังหวัดนครพนม

0
12,935 views


ตราประจำจังหวัดนครพนม: รูปพระธาตุพนม


รูปพระธาตุพนม หมายถึง จังหวัดนครพนมมีองค์พระธาตุพนม ซึ่งเป็นพระธาตุเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สักการะ ศูนย์รวมจิตใจ ความศรัทธาของชาวจังหวัดนครพนมและชาวลาว ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครพนมมาแต่โบราณกาลกว่า 2,500 ปี

ขอขอบพระคุณข้อมูล จาก : http://www.nakhonphanom.go.th

แสดงความเห็น

comments