ต้นยางพาราที่เปิดกรีดแล้ว อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

0
1,867 views

ยางพารา-นครพนม

ต้นยางพาราที่เปิดกรีดแล้ว อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

มิถุนายน 2556

แสดงความเห็น

comments