ถนนนิตโย สกลนคร – นครพนม

0
504 views

ถนนนิตโย สกลนคร นครพนม บริเวณบ้านภูเขาทอง ตำบลหนองญาติ ข้างหน้า คือ สะพานข้ามห้วยฮ่องฮอ เมื่อปีพระพุทธศักราช ๒๕๐๐ ยุค จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ต้อง “น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี มีงานทำ”

ที่มา : Kosin Nakhon Phanom

แสดงความเห็น

comments