ทช.ตัดถนน “บ้านโพนสวรรค์” จ.นครพนม กว่า 19 กม. เชื่อมขนส่งไทย-ลาวสะดวก

0
1,523 views

กรมทางหลวงชนบทเผยก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย นพ.2044 แยกทางหลวงหมายเลข 22-บ้านโพนสวรรค์ อำเภอเมืองโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม กว่า 19 กม. เสร็จและเปิดสัญจรแล้ว ช่วยเพิ่มความสะดวกการขนส่ง และลดต้นทุน รองรับการขยายตัวเศรษฐกิจเมืองชายแดนไทย-ลาว หนุน AEC 

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า กรมทางหลวงชนบท ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย นพ.2044 แยกทางหลวงหมายเลข 22-บ้านโพนสวรรค์ อำเภอเมืองโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ซึ่งใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 105.680 ล้านบาท ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ปัจจุบันจังหวัดนครพนมมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อีกทั้งเป็นเมืองที่มีพรมแดนติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และสินค้าเกษตรกรรมภายในประเทศเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม กรมทางหลวงชนบทจึงได้ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย นพ.2044 แยกทางหลวงหมายเลข 22-บ้านโพนสวรรค์ อำเภอเมืองโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม เพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 และหมายเลข 2028 เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างอำเภอเมืองนครพนม อำเภอโพนสวรรค์ อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

ถนนสายดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นโครงการจากกิโลเมตรที่ 0+000 ถึงกิโลเมตรที่ 19+950 รวมระยะทาง 19.950 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต กว้างข้างละ 3 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00-1.00 เมตร 

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยให้เดินทางได้สะดวกรวดเร็วปลอดภัย ลดระยะเวลาการเดินทางและลดปริมาณการจราจรในเส้นทางหลัก สามารถส่งผลผลิตทางเกษตรกรรมสู่โรงงานได้สะดวกรวดเร็ว ลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า ตลอดจนเป็นการขยายระบบการขนส่งคมนาคมรองรับเศรษฐกิจ AEC ในอนาคตอีกด้วย

ที่มา : https://mgronline.com

แสดงความเห็น

comments