ทางเลือกใหม่ชาวนครพนม สนามบินเปิดบริการรถสองแถว

0
2,454 views

นครพนม – ขนส่งนครพนมจับมือท่าอากาศยานเพิ่มทางเลือกการเดินทางระหว่างสนามบิน-สถานีขนส่งจังหวัดนครพนม โดยเปิดบริการรถโดยสารประจำทางรูปแบบรถสองแถวธรรมดา อัตราค่าโดยสาร 15 บาทตลอดสาย เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 61 นี้เป็นต้นไป

วันนี้ (1 ส.ค.) ที่หน้าอาคารท่าอากาศยานนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม นายประทีป ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการเดินรถโดยสารประจำทาง เส้นทางสถานีขนส่งนครพนม-สนามบินนครพนม

นายประทีป ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า ปัจจุบันการขนส่งทางอากาศ ณ ท่าอากาศยานนครพนม ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยาน มีการเจริญเติบโตและมีปริมาณผู้โดยสารใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องมีการเพิ่มเที่ยวบินจากเดิมวันละ 4 เที่ยวบิน เป็น 5 เที่ยวบิน ซึ่งส่วนใหญ่ผู้โดยสารไม่ใช้รถยนต์ส่วนตัวขับเพื่อเดินทางไปยังสนามบิน จำเป็นต้องใช้บริการรถโดยสาร ไม่ว่าจะเป็นรถ Taxi หรือรถตู้ 

ดังนั้นเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น ทั้งมีช่องทางการบริการที่หลากหลาย สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนมจึงได้ร่วมกับท่าอากาศยานนครพนมจัดให้มีบริการรถโดยสารประจำทางระหว่างท่าอากาศยานนครพนมกับสถานีขนส่งจังหวัดนครพนมขึ้น และเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

สำหรับสถานีบริการรถโดยสารจะอยู่ทางด้านซ้ายของตัวอาคารท่าอากาศยาน โดยในช่วงแรกของการเดินรถจะใช้รถโดยสาร 2 แถวธรรมดาไปก่อน ซึ่งอัตราค่าบริการจะอยู่ที่ตลอดสาย 15 บาท และถ้าจำนวนผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้นก็จะมีการปรับเพิ่มทั้งเที่ยวรถและรถโดยสารแบบปรับอากาศเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-4251-3586
ที่มา : https://mgronline.com

แสดงความเห็น

comments