นครพนมคลายล็อกระยะ 4 อนุญาตจัดงานประเพณีตามวิถีท้องถิ่น ประเดิมบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช

0
291 views

วันที่ 14 มิถุนายน 2563 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 20/2563 ณ ห้องประชุมร่มฉัตร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม(สสจ.ฯ) โดยประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุม เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปตังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นั้น โดยที่สมควรผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการต่างๆเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19(covic-19) เป็นช่วงที่ 4 ต่อเนื่องจากการผ่อนคลายที่ดำเนินการมาก่อนแล้วเป็นลำดับ ทั้งนี้ ยังคงต้องปฏิบัติตามาตรการป้องกันโรคตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การเว้นระยะห่างทางสังคม และการยอมรับระบบติดตามตัวผ่านแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ

ศูนย์บริหารสถานการณ์การระบาดของโควิด-19(ศบค.) เห็นชอบให้ยกเลิกประกาศห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานหรือเคอร์ฟิว ซึ่งบังคับใช้มานานกว่า 2 เดือน และอนุญาตให้กิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงกลับมาดำเนินการได้ ในการผ่อนปรนมาตรการระยะที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน เป็นต้นไป

จังหวัดนครพนมได้ดำเนินการตามมาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covic-19) อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้โรคติดเชื้อดังกล่าวกลับมาแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอีกครั้ง และเป็นการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติโดยเร็ว จึงสมควรเชิญคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม มาประชุมเพื่อพิจารณากำหนดมาตรการป้องกันโรคการผ่อนคลายระยะที่ 4 ของจังหวัดนครพนม

นายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จังหวัดนครพนม โดยคณะกรรมการพิจารณาการขนส่งสินค้า ได้ประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาการขอเพิ่มระยะเวลาคนขับรถขนส่งสินค้าไทยให้สามารถอยู่ใน สปป.ลาว ได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง ของบริษัท คำม่วนซิเมนต์ จำกัด(KCL) ในเครือ SCG ที่ได้เสนอขอความช่วยเหลือให้ธุรกิจ ตลอด Supply chain สามารถกลับมาดำเนินการได้ใกล้เคียงปกติ คือ เสนอเพิ่มระยะเวลาคนขับรถขนส่งสินค้าไทยให้สามารถไปกลับ สปป.ลาว ได้ไม่เกิน 16 ชั่วโมง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถเพิ่มกำลังการผลิต (Capacity) จ่ายสินค้ากลับมาประเทศไทยได้เท่าเดิม จากปัจจุบันอยู่ที่ 62% เพราะรถเบาจะสามารถเดินทางข้ามด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3(นครพนม-คำม่วน) เข้าไปในโรงงานที่ สปป.ลาว ช่วงเย็น เพื่อบรรจุสินค้าในเวลากลางคืน แล้วจอดรอในโรงงาน และเริ่มเดินทางกลับเข้าไทยในช่วงเช้าเมื่อด่านพรมแดนเปิด โดยรถขนส่งสินค้าจะทยอยกลับเพื่อให้การจราจรตลอดเส้นทางไม่คับคั่งและเกิดความปลอดภัยในการขนส่ง

“หลังรับฟังการนำเสนอมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งกระบวนการผลิต และการขนส่งของ บริษัท คำม่วน ซิเมนต์ จำกัด ในเครือบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย(SCG) จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการพิจารณาการขนส่งสินค้า มีมติเอกฉันท์เห็นชอบการขอเพิ่มระยะเวลาคนขับรถขนส่งสินค้าไทยให้สามารถอยู่ใน สปป.ลาว ได้ไม่เกิน 16 ชั่วโมง (06.00-22.00 น.) “

จากนั้น นายสมนาม เหล่าเกียรติ ประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม ได้เสนอต่อที่ประชุมขอให้พิจารณาการเปิดด่านท่าเทียบเรือการท่องเที่ยวฯ ถนนสุนทรวิจิตร เขตเทศบาลเมืองนครพนม อนุญาตให้เรือข้ามฟากนครพนม-ท่าแขก ขนส่งสินค้าได้ ซึ่ง ผวจ.ฯให้ชะลอไว้ก่อน พร้อมแนะนำให้มีหนังสือเสนอไปยังกระทรวงมหาดไทยพิจารณา ในมาตรการที่ดีเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอกจากนี้จะต้องคุยกับเจ้าแขวงคำม่วนว่ามีความพร้อมในลักษณะนี้หรือไม่

ต่อมา นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของการจัดงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ปี 2563 ระหว่างวันที่ 7-13 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้ ในที่ประชุมมีความเห็นให้จัดภายใต้คอนเซ็บต์(concept) นิวนอร์มอล (new nomal) คือให้จำกัดจำนวนคน และนางรำ จากเดิมในแต่ละวันจะมีนางรำไม่ต่ำกว่า 100 คน ให้เหลือไม่เกิน 50 คน โดยงดกิจกรรมที่อาจมีคนไปรวมอยู่กันเป็นจำนวน มีได้เพียงพิธีประเพณีตามความเชื่อและรำบูชาเท่านั้น
ขณะที่ นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา สสจ.นครพนม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เกาะคำชะโนดวังนาคินทร์ บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 11 ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ได้ประชุมในการเตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 และเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเข้าสักการะพ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมาของประชาชนที่คำชะโนด โดยมีการจองคิวด้วยการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ และคิวอาร์โค้ด อนุญาตให้เข้าไปบริเวณภายในเกาะคำชะโนดได้รอบละ 50 คน

การจัดพิธีบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช จึงควรนำรูปแบบดังกล่าวมาปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเข้าร่วมพิธี เช่น อาจมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ของรัฐ หรือชมผ่านสื่อออนไลน์ งดมหรสพ การออกร้าน เหลือแค่พิธีทางศาสนาตามคติความเชื่อเท่านั้น และไม่มีการปิดถนนเหมือนทุกปีที่ผ่านมา

ด้าน นางสาว กนกวรรณ ดุงศรีแก้ว รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครพนม ขอมติในที่ประชุมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกีฬากอล์ฟแม่น้ำโขง Unseen Mekong Golf @Nakhonphanom เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขงของจังหวัดนครพนม โดยใช้ชื่อ Unseen (ความแปลก ความหัศจรรย์) ดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มกอล์ฟภายในภาคภูมิภาคและข้ามภูมิภาค เพื่อยกระดับสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวสู่การเป็น premium เป็นการเพิ่มรายได้ทางการท่องเที่ยว โดยเสนอขายเส้นทางท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขง ผ่านกลุ่ม DMC

น.ส.กนกวรรณฯ กล่าวต่อว่า เดิมจะจัดกิจกรรมดังกล่าววันที่ 27-29 มีนาคม ที่ผ่านมา ปรากฏว่าเจอสถานการณ์โรคโควิด-19 แพร่ระบาดไปทั่วโลก จึงเลื่อนการแข่งขันออกไป กระทั่งรัฐบาลปลดล็อกผ่อนคลายมาถึงระยะที่ 4 จึงปัดฝุ่นมาขออนุญาตจัด โดยลดจาก 3 วัน เหลือเพียงวันเดียว ในห้วงระหว่างวันที่ 8/9/10 กรกฎาคม วันใดวันหนึ่ง มติที่ประชุมเห็นชอบให้จัดกิจกรรมได้ โดยให้อยู่ในกรอบมาตรฐานสากลในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 มีการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ชุดใหญ่ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณามาตรการผ่อนคลายในระยะที่ 4 ที่ประชุมมีมติให้คง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เอาไว้ก่อน แต่ประกาศยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) แต่ยังคงมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรทั้งทางบก/น้ำ/อากาศ และให้ผ่อนคลายใน 12 กิจการ/กิจกรรม ในระยะที่ 4 ได้แก่ 1.โรงเรียน สถาบันการศึกษา สถาบันกวดวิชา 2.ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม (ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้) 3.สถานรับเลี้ยงเด็ก และ สถานดูแลผู้สูงอายุรายวัน 4.ห้องประชุม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า โรงภาพยนตร์ คอนเสิร์ต 5.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เช่น ท้องฟ้าจำลอง 6.รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน (นั่งติดกัน 2 ที่นั่ง เว้น 1 ที่นั่ง) 7.การถ่ายภาพยนตร์ วีดิทัศน์ รายการโทรทัศน์ (มีทีมงานได้ไม่เกิน 150 คน) 8.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา ออนเซ็น อบไอน้ำ 9.สวนสนุก สวนน้ำ สนามเด็กเล่น สระว่ายน้ำ 10.สนามกีฬากลางแจ้ง โรงยิม (จัดแข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชม) 11.สวนสาธารณะ ลานกิจกรรม เช่น เต้นแอโรบิก และ 12.ตู้เกมส์ เครื่องเล่นหยอดเหรียญ ในห้างสรรพสินค้า โดยให้มีผลตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563

และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค รวมทั้งการจัดระเบียบและระบบต่างๆ ที่ทางราชการกำหนด หากพบการกระทำที่อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค พนักงานเจ้าหน้าที่อาจจะให้คำแนะนำ ตักเตือน ห้ามปราม และมีอำนาจกำหนดช่วงระยะเวลาเพื่อให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบฯ ที่ดำเนินกิจการปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องกันมิให้มีการแพร่ของโรค รวมทั้งเสนอให้ผู้มีอำนาจตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2548 มีคำสั่งปิดสถานที่ในพื้นที่รับผิดชอบไว้เป็นการชั่วคราว

ทั้งนี้ ที่ประชุม ศบค.ยังเตรียมเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวอย่างจำกัด เช่น นักท่องเที่ยวที่เดินทางมารักษาพยาบาล ท่องเที่ยวเพื่อการกีฬา โดยทุกคนต้องมีประกันสุขภาพ ต้องผ่านการคัดกรองตามมาตรฐานของทางการ โดยจะต้องหารือเรื่องรายละเอียดกับหน่วยงานต่างๆ ต่อไป ขณะที่การการอนุญาตให้เดินทางเข้าออกราชอาณาจักรนั้น จะต้องมีการประเมินหลังผ่อนคลายมาตราการในระยะที่ 4 ก่อน ถึงจะมีความชัดเจน เพราะส่วนใหญ่มีการติดเชื้อจากนอกประเทศ จึงต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวัง

ที่มา : https://www.77kaoded.com

แสดงความเห็น

comments