นครพนมระเบิดวงสวิง ตีกอล์ฟกลางแม่น้ำโขง Amazing แห่งแรกของสายน้ำนานาชาติ

0
447 views

นครพนม – ระเบิดวงสวิง ตีกอล์ฟกลางแม่น้ำโขง Amazing แห่งแรกของสายน้ำนานาชาติ กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว สไตล์วิถี new normal

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานเปิดงานมหัศจรรย์ตีกอล์ฟกลางแม่น้ำโขง (Unseen Mekong Golf @Nakhon Phanom) บริเวณหาดทรายศรีโคตรบูร หลังสำนักงานแขวงทางหลวง และสนามกอล์ฟภูกระแต ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม โดยงานนี้มีทั้ง new normal ทั้งสุด Exclusive เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่แก่กิจกรรมกีฬากอล์ฟและกิจกรรมทางการท่องเที่ยว ที่จะยกระดับมาตรฐานความสะอาด สะดวก สบาย ปลอดภัย (Nakhonpanom Standard) ส่งเสริมความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยือนนครพนมอย่างครึกครื้นคึกคักเช่นเดิม

ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ร่วมกับ จังหวัดนครพนม องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ(อบจ.ฯ) เทศบาลเมืองนครพนม ชมรมคนรักกอล์ฟนครพนม สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ หอการค้าจังหวัดนครพนม และภาครัฐ เอกชนในพื้นที่ ร่วมจัดกิจกรรม Unseen Mekong Golf @ Nakhonphanom (มหัศจรรย์ตีกอล์ฟกลางแม่น้ำโขงจังหวัดนครพนม) โดยนายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือมาตรฐาน SHA(Amazing Thailand Safety & Health Administration) และ NAKHONPHANOM STANDARO 100 % สร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม

ทั้งนี้ ไฮไลท์ในการจัดกิจกรรม คือ การตีกอล์ฟ ณ สนามทรายศรีโคตรบูร กลางแม่น้ำโขง และกิจกรรม Exclusive กระทบไหล่โปรกอล์ฟชื่อดัง “โปร์แอร์” ศรุตยา งามอุษาวรรณ และ “โปรมีน” มนัสชยา ชีมากร โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทางคณะผู้จัดได้คำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยตามมาตรฐาน SHA อย่างเคร่งครัด โดยการสร้างความเชื่อมั่นยกระดับมาตรฐานท่องเที่ยวและบริการ นำมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติทั้งในส่วนของผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ ตลอดจนผู้รับบริการ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด

ดังนั้นจังได้จัดมาตรการรองรับต่างๆดังนี้ มีจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม และบริการเจล แอลกอฮอล์ตามจุดสำคัญต่างๆ ทุกคนที่เข้าร่วมต้องสวมหน้ากากอนามัย และระหว่างออกรอบแคดดี้ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยและถุงมือตลอดเวลา ลดการใช้แคดดี้เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม(Social Distancing) โดยจัดให้มีถุงกอล์ฟแบบพกพาใส่อุปกรณ์ไม่เกิน 5 ชิ้น ณ สนามทรายศรีโคตรบูร จัดบริการอาหารกลางวันแบบ Lunch box style งดการจัดเลี้ยงสังสรรค์อาหารเย็น โดยใช้วิธีรับคูปองเงินสด เพื่อนำไปรับประทานอาหารยังร้านที่ได้รับมาตรฐานจากโครงการนครพนมสแตนดาร์ด(Nakhonphanom Standard) ซึ่งนับว่าเป็นการนำร่องโครงการฯ และกระจายรายได้ยังภาคส่วนต่างๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวจะไม่มีการแข่งขัน แต่จัดในลักษณะของการ showcase เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว และยกระดับการให้บริการของผู้ประกอบการตามาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย(SHA) เน้นการใช้เทคโนโลยี Social media มามีส่วนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ผอ.ททท.ภาคอีสาน กล่าวต่อว่าต้องการส่งเสริมและตอกย้ำภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม ที่มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย สร้างการรับรู้แก่คนไทยให้เห็นถึงความพร้อม และศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมที่ได้มาตรฐาน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของสถานการณ์จึงได้นำแนวทางมาตรฐาน SHA มาใช้เป็นหลักในการปฏิบัติ ทั้งนี้ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวจะต้องเรียนรู้ และปรับตัวตามแนวทางวิถีใหม่ (new normal) เพื่อสร้างรูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่ร่วมกัน

โดยหลักการสำคัญของวิถีดังกล่าว ประกอบไปด้วย 3 ด้าน คือ มาตรฐานด้านสุขอนามัย Social Distancing และ Online Digital ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะเห็นรูปแบบดังกล่าว ในการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมของจังหวัดนครพนมได้เป็นอย่างดี เพราะ ททท.ได้กำหนดจัดโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในชื่อ “คิดถึงก๊วน…ชวนตีกอล์ฟ” ตลอด 3 เดือน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563 ในภาคตะวันเฉียงเหนือ(อีสาน) จึงนับเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาค ยกระดับมาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นการบริการ กระจายรายได้ในทุกภาคส่วนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และสร้างความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวไทยให้กลับมาในไม่ช้า

แม่น้ำโขง หรือ แม่น้ำนานาชาติ มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาหิมาลัย เกิดจากการละลายของหิมะและน้ำแข็งบริเวณที่ราบสูงในบริเวณตอนเหนือของทิเบต ไหลผ่านประเทศจีน พม่า ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม ก่อนจะไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ มีความยาวทั้งหมด 4,880 กิโลเมตร ซึ่งตลอดสายน้ำเกือบ 5,000 กิโลเมตร ยังไม่เคยมีประเทศไหนจัดการแข่งขันตีกอล์ฟบนพื้นทรายกลางแม่น้ำนี้เลย  จะมีก็เพียงการแข่งขันที่ประเทศเวียดนาม ที่แวดล้อมด้วยทะเลสาบ 10 แห่ง บริเวณแม่น้ำน้อยที่แตกแขนงมาจากแม่น้ำโขง หรือที่ประเทศลาวได้จัดแข่งขันเพื่อให้นักกีฬาชมวิวทิวทัศน์ริมแม่น้ำโขงเท่านั้น จึงถือว่าการจัดกิจกรรมตีกอล์ฟกลางแม่น้ำโขงที่จังหวัดนครพนม เป็นแห่งแรกของแม่น้ำนานาชาติสายนี้

ที่มา : https://www.77kaoded.com

แสดงความเห็น

comments