นครพนมโชว์ผลงานสหกรณ์นักเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

0
215 views

นครพนม -7 มิ.ย.วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ผู้ว่าฯเปิดงานนำผลงานสหกรณ์นักเรียนจัดแสดงโชว์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา 

วันนี้( 7 มิ.ย.) ที่หอประชุมโรงเรียนนครพนมวิทยาคม อ.เมือง จังหวัดนครพนม นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2561 โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับและจัดแสดงผลงานสหกรณ์ที่นักเรียนได้ดำเนินงานในโรงเรียนจนประสบผลสำเร็จ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา 

ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังเกี่ยวกับหลักและอุดมการณ์ของสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นให้รู้จักการพึ่งพาตนเองและทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ เสริมสร้างความสามัคคีและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน

โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาศึกษา เพื่อกำหนดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสหกรณ์ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่เหมาะสมให้กับนักเรียน และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนมได้ร่วมกับสถานศึกษาในพื้นที่ โดยการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปแนะนำการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน ประกอบด้วย กิจกรรมร้านค้า กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรและอาชีพ กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมการศึกษาและสวัสดิการจนประสบความสำเร็จและในวันนี้ซึ่งเป็นวันสหกรณ์นักเรียน

จึงได้นำเอาผลงานสหกรณ์ของนักเรียนในสถานศึกษาต่างๆมาจัดแสดงโชว์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มโครงการดังกล่าว และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ ทั้งเป็นการส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังมีการจัดการประกวดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนในรูปแบบ VTR การประกวดครูสหกรณ์ดีเด่น การประกวดกรรมการสหกรณ์นักเรียนดีเด่น การประกวดผลิตภัณฑ์สมาชิกสหกรณ์นักเรียนดีเด่น การประกวดการจัดบัญชีสหกรณ์นักเรียนดีเด่น และการประกวดการบันทึกรายการการประชุมสหกรณ์นักเรียนดีเด่นอีกด้วย

ที่มา : https://mgronline.com

แสดงความเห็น

comments