นครพนม คิกออฟ “ร่วมใจล้างเมือง” Big Cleaning Day ฆ่าเชื้อสู้โควิด ปิดแหล่งบันเทิง 14 วัน

0
355 views

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมร่มฉัตร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม(สสจ.ฯ) ร่วมกับ นพ.จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนมสสจ.ฯ) นพ.ธราพงษ์ กัปโก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) นพ.ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนม นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองนครพนม  พ.ต.อ.สมเกียรติ สนใจ ผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม( ผกก.ตม.จว.ฯ) ฯลฯ โดย นพ.ธราพงษ์ฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่มีสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 มีการระบาดใหญ่ทั่วโลก และมีรายงานผู้ป่วยยืนยันแล้ว รวม 155 ประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 188,428 ราย กอปรกับมติคณะรัฐมนตรี ได้มีมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯขึ้น

ในที่ประชุมเสนอมาตรการลดการนำเชื้อเข้าจังหวัด ด้วยการให้ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศซึ่งเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง 11 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส สเปน อเมริกา สวิสเวอร์แลนด์ นอร์เวย์ ญี่ปุ่น เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ สวีเดน อังกฤษ และเยอรมัน โดยมีการคัดกรองตามด่านช่องทางเข้าออก และคุมไว้สังเกตอาการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน

มีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคในทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน มีระบบเฝ้าระวังโดย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครอบคลุมทุกพื้นที่ และระบบแจ้ง 1669 มีจุดคัดกรองที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 และที่สนามบินทุกเที่ยวบิน

ส่วนในด้านชะลอการระบาดภายในจังหวัด มติที่ประชุมเห็นควรปิดสถานบันเทิงที่มีผู้คนจำนวนมากและแออัด ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม นี้ ส่วนสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ หรือ ร้านอาหาร ร้านค้า ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม สามารถเปิดดำเนินการได้ไม่เกิน 22.30 น. โดยกำหนดให้จัดหาแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ พนักงานประจำร้านต้องสวมหน้ากากผ้า จัดระยะห่างการจัดโต๊ะ ไม่น้อยกว่า 1 เมตร ทำความสะอาดพื้น โต๊ะ เก้าอี้ ด้วยแอลกอฮอล์ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวัน ก่อนเปิดให้บริการ ในห้องสุขาให้จัดหากระดาษเช้ดมือ ห้ามให้มีผ้าเช็ดมือชนิดผ้าที่ใช้ร่วมกัน และกำจัดขยะให้เรียบร้อย

นอกจากนี้มติในที่ประชุมยังเห็นควรให้ปิดสนามกีฬา ที่มีการสัมผัสร่างกาย เช่น มวย ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเก็ตบอล วอลเล่ย์บอล โรงหนัง สถานบริการฟิตเนส นวดแผนโบราณ (เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล) ร้านเกมส์ที่รวมไปถึงสนามเด็กเล่น สวนสนุกในร่ม ภายในห้างสรรพสินค้า และตลาดนัดคลองถม ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม เช่นเดียวกัน

สำหรับกิจกรรมในถนนคนเดิน ที่มีทุกวันศุกร์ เสาร์ และวันอาทิตย์ บนถนนสุนทรวิจิตร  และตลาดโต้รุ่งริมถนนเฟื่องนคร เขตเทศบาลเมืองนครพนม ในห้วงวันที่ 18-31 มีนาคม ให้ขยายพื้นที่เพิ่มระยะห่างของแผงขายสินค้าไม่น้อยกว่า 1 เมตร จัดหาแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ วางไว้ทุกระยะห่าง 200 เมตร และในสถาบันกวดวิชาหรือโรงเรียนกวดวิชา ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม เป็นต้นไป ต้องจัดที่นั่งเรียนระยะห่าง ระหว่างนักเรียนอย่างน้อย 1 เมตร จัดการเรียนการสอนได้ไม่เกิน 20 คน ครูผู้สอนและผู้เรียนต้องสวมใส่หน้ากากผ้า หรือจะปรับเปลี่ยนวิธีการสอนแบบออนไลน์ๆได้ยิ่งดี ทั้งหมดนี้รวมไปถึงการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก ที่มีความเสี่ยง เช่นการจัดประชุม อบรม ตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปด้วย หากมีความจำเป็นต้องจัด ต้องมีการคัดกรองวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ด้านการจัดงานบุญประเพณี ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม เป็นต้นไป งดการจัดคอนเสิร์ต ดนตรี หมอลำ ฉายหนัง รำวง และการแสดงสินค้าต่างๆ ในส่วนพิธีกรรมทางศาสนา และการปฏิบัติศาสนกิจต่างๆ ควรหลีกเลี่ยงการรวมคนหมู่มาก เสนอแนะให้ปฏิบัติศาสนกิจที่บ้าน หรือการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนควรเลื่อนไปก่อน

สำหรับสถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ และห้างสรรพสินค้า ต้องมีการคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้าปฏิบัติงาน บุคลากร พนักงาน ต้องสวมหน้ากากผ้าในการปฏิบัติงานเสมอ ทำความสะอาดพื้นผิวและห้องสุขา พร้อมจำกัดจำนวนคนเข้าใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา

เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อในระบบขนส่งสาธารณะภายในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม เป็นต้นไป ให้มีการคัดกรองวัดอุณหภูมิผู้โดยสาร ทั้งขาขึ้นและขาลงในทุกสถานีขนส่ง พนักงานและผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากผ้า เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว ให้ล้างทำความสะอาดรถตามแนวทางปฏิบัติทุกครั้ง

นอกจากนี้ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่า แม้ทุกวันอาทิตย์ทางจังหวัดนครพนมจะรณรงค์กวาดเก็บขยะเป็นประจำอยู่แล้ว  แต่ในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จะดำเนินการ Big Cleaning Day ทำความสะอาดเมืองพร้อมกันทั้ง 12 อำเภอ ด้วยการฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาตามย่านชุมชนคนพลุกพล่าน เป็นการลดความเสี่ยงของการแฟร่เชื้อได้ระดับหนึ่ง

พร้อมกันนี้จะมีด่านคัดกรองวัดอุณหภูมิ รถโดยสารไม่ประจำทาง กรณีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครพนม ลักษณะเดินทางมาเป็นหมู่คณะ หากตรวจพบผู้เข้าข่ายต้องสงสัยจะดำเนินการคุมไว้สังเกตอาการตามมาตรการ

ผวจ.นครพนม กล่าวต่อว่า แม้ทางประเทศ สปป.ลาว จะปิดด่านพรมแดนท่าเทียบเรือทั้งหมดแล้วก็ตาม แต่ในด้านมนุษยธรรมหากทางฝั่งประเทศลาว มีผู้ป่วยที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ จำเป็นต้องส่งต่อมารักษาที่โรงพยาบาลนครพนม ทางไทยก็พร้อมจะบริการช่วยเหลือชีวิตเช่นที่ผ่านมา ขณะเดียวกันในกรณีที่มีประชาชนบางกลุ่ม ที่ได้รับผลกระทบจากการสั่งงดสถานที่บริการต่าง ก็จะมีการหารือช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป

ด้าน สสจ.นครพนม ได้รายงานล่าสุดว่า ตามที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 เข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม  2563 นั้น จากการสอบสวนโรคพบมีสัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อจำนวน 45 ราย โดยมีผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง จำนวน 17 ราย พำนักอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ซึ่งทางจังหวัดฯได้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 1.ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงที่พำนักอยู่ในพื้นที่ฯ จำนวน 12 ราย ได้รับการการตรวจหาเชื้อ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ที่ผ่านมา ผลการตรวจพบว่าไม่มีการติดเชื้อทั้ง 12 ราย 2.ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงที่พำนักอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครพนม อีก 5 ราย ได้รับการตรวจหาเชื้อในวันที่ 17 มีนาคม จะทราบผลการตรวจหาเชื้อในช่วงบ่ายของวันที่ 18 มีนาคม

และ 3.สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงอีกจำนวน 28 ราย เป็นผู้พำนักอยู่นอกพื้นที่จังหวัดนครพนม ซึ่งทางจังหวัดฯได้ประสานหน่วยงานสาธารณสุขที่ผู้สัมผัสพำนักอยู่ให้ดำเนินการติดตามดูแลตามแนวทางปฏิบัติต่อไปแล้ว ทั้งนี้ แม้ผลการตรวจเชื้อจะไม่พบผิติดเชื้อก็ตาม ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงทุกคน จะต้องมีการกักตัวและได้รับการติดตามอาการจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจนครบ 14 วัน โดยทุกคนจะครบการกักตัวเฝ้าสังเกตอาการภายในวันที่ 25 มีนาคม และ 26 มีนาคม ตามลำดับ ยืนยันขณะนี้ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงทุกรายมีอาการปกติ

ที่มา : https://www.77kaoded.com

แสดงความเห็น

comments