“นครพนม” จัดเดิน-วิ่งฯ เพื่อ รพ.นาแก รายได้จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์

0
166 views

นครพนม – นายแพทย์ไอศวรรย์ รักชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาแก เปิดเผยว่า ในวันนี้ (วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓) เวลา ๑๔.๐๐ น. จะมีพิธีแถลงข่าวงานวิ่ง “Nakae RUN .. เดินชิว ชมวิวภู อยู่นาแก” โครงการเดิน-วิ่ง นาแกมินิมาราธอน ครั้งที่ ๑ เพื่อโรงพยาบาลนาแก ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม จะเป็นประธานในการแถลงข่าว พร้อมนายชวลิต วิชยสุทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๔ จังหวัดนครพนม นายดาบชัย โพธิ์สุวรรณ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และนายศรี ศรีพุทธรินทร์ นายอำเภอนาแก ณ ห้องประชุมร่มฉัตร ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

การจัดกิจกรรุมเดิน-วิ่ง นาแกมินิมาราธอน ครั้งที่ ๑ เพื่อโรงพยาบาลนาแก มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนในการจัดหาเวชภัณฑ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาการบริการของโรงพยาบาลนาแกให้ดีขึ้น มีความพร้อมในการรักษา ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาวะของผู้ป่วยที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นในแต่ละปี รวมทั้งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์อำเภอนาแก และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในอำเภอนาแกให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป

อนึ่ง โรงพยาบาลนาแก เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด ๖๐ เตียง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ดูแลให้บริการในด้านสุขภาพของประชาชนชาวอำเภอนาแก ประมาณ ๗๘,๐๐๐ คน ผู้มารับบริการประเภทผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละ ๔๓๐ คน ผู้มารับบริการประเภทผู้ป่วยในเฉลี่ยวันละ ๓๒ คน โดยผู้มารับบริการส่วนใหญ่ต่างคาดหวังถึงการให้บริการด้วยเครื่องมือที่มีความพร้อม ทันสมัย และครบถ้วน แต่ในความเป็นจริงแม้เจ้าหน้าที่จะให้การบริการตามมาตรฐานวิชาชีพที่เหมาะสมอย่างไรก็ไม่สามารถให้บริการได้ทั่วถึง เนื่องจากขาดความพร้อมของเวชภัณฑ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ที่มา : https://www.77kaoded.com

แสดงความเห็น

comments