นครพนม บิ๊กป้อม มอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมมอบหนังสือให้ทำประโยชน์ที่ทำกิน

0
278 views

นครพนม บิ๊กป้อม มอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมมอบหนังสือให้ทำประโยชน์ที่ทำกิน

วันที่ 1 ส.ค.65 ที่ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม  พลเอกประวิตร  วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายชาญชัย  คงทัน รอง ผวจ.นครพนม กล่าวต้อนรับ

พลเอกประวิตรกล่าวว่า ทุกจังหวัดต้องเอาตัวอย่างที่ดี ให้ไปปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดทุกภาคส่วน ยาเสพติด เป็นตัวบ่อนทำลายประเทศชาติ แม้จะมีการปราบปรามอย่างต่อเนื่อง   นับวันจะรุนแรงขึ้นทุกวัน จากเม็ดละ 2-3 ร้อยบาท เหลือเพียงเม็ดละ 20-30 บาท ให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบ จะต้องชี้แนะให้ประชาชน ทราบว่า ยาเสพติด ทำลายประเทศชาติ จึงขอให้ป้องกันยาเสพติดอย่างจริงจัง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจว่าเป็นอย่างไร  ดูจากทีวี ลูกทำร้ายพ่อแม่ ญาติพี่น้อง ซึ่งมีอยู่บ่อยครั้ง จึงขอให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฯ  ทำความเข้าใจในด้านกฎหมายยาเสพติดอย่างจริงจัง มีประสิทธิภาพให้มีการขับเคลื่อนรองรับกฎหมายอย่างมีระบบ ขั้นตอน ปรึกษาข้อกฎหมายติดตามอย่างต่อเนื่อง  เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างชัดเจน  เอากฎหมายมาแก้ปัญหา  กับผู้ค้า กับผู้เสพตามแนวทางใหม่ เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยไม่รับผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น ต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลา

มาตรการป้องกันไม่ให้ประชาชน ไม่ขาย ซึ่งเป็นผลร้ายต่อประชาชน ให้นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ต่อประชาชนให้รู้พิษภัยของยาเสพติด ส่งเสริมความเข้าใจ เข้มแข็งให้ชุมชน ให้เป็นรูปแบบอย่างยั่งยืน  ปราบปรามอย่างจริงจัง  การบำบัดรักษา ให้ผู้เสพ มาลงทะเบียนข้อมูล เพื่อฟื้นฟูการบำบัด ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ส่งเสริมให้ผ่านการบำบัด  ให้ความรู้ในเรื่องวิชาชีพ โดยให้กระทรวงแรงงาน เป็นผู้ฝึกอาชีพ ให้ตำรวจ  ปกครอง  ช่วยดูแลไม่ให้ทำผิดอีก  เพื่อให้เข้าสู่สังคม จับอย่างเดียวไม่พอ ต้องให้ความรู้กับเขา  ด้านการปราบปราม ต้องทำลาย เครือข่าย หน่วยงาน ทุกระบบ  ทุกเครือข่าย เพื่อให้ผู้เสพกลับตัวเป็นคนดี   ผู้ค้าจะต้องลงโทษอย่างเดียว  ยึดทรัพย์สิน จำคุก  เรามีกฎหมายยึดทรัพย์ ต้องถูกลงโทษ  ปัญหายาเสพติด  เป็นปัญหาร้ายแรง ทำให้คนในชาติไม่ปลอดภัย ต้องเข้มแข็ง  เพื่อให้คนดีคืนสังคม  ทั้งที่ฝ่าย ตำรวจ ทหาร ปกครอง ช่วยปราบปราม เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง

หลังจากพลเอกประวิตร มอบนโยบายเรียบร้อยแล้ว ที่ชั้นล่างศาลากลางจังหวัดนครพนม ได้มีนายเข็มพร  เชื้อตาหมื่น  คณะกรรมการจังหวัด เขต 33  คดีพรรคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย  ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย  ยื่นหนังสือให้พลเอกประวิตรเรื่องที่ดินทำกินของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย  ที่ทางกองทัพและรัฐบาลมอบให้ตามคำสั่ง 66/23  ให้ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยกลับมาพัฒนาชาติไทย โดยแถลงกันว่า ขอเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน ให้กับผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย คนละ 15 ไร่  จำนวน 100 กว่าครอบครัว  เนื้อที่ทั้งหมด 1,070 ไร่ เมื่อปี พ.ศ.2523 ได้ที่ทำกินแล้ว แต่ยังไม่ได้เอกสารสิทธิ์  จัดให้แล้ว 39 ปี จึงขอให้พลเอกประวิตรช่วยจัดเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินให้กับผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย  ที่บ้านพัฒนาชาติไทย ม.7 ต.อุ่มเหม้า  อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

หลังจากนั้น พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม เพื่อมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พร้อมทั้งมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยมี นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นผู้แทน กล่าวต้อนรับ และนายชัชวาล เอื้อสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม กล่าวรายงานความเป็นมา ภูมิสังคม และผลการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล หรือ คทช.

ที่มา : https://www.77kaoded.com

แสดงความเห็น

comments