‘นครพนม’ พบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 11 ราย มาจากพื้นที่เสี่ยงฯ รวมสะสม 223 ราย รักษาหายแล้ว 143 คน

0
330 views

วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมร่มฉัตร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อฯ มอบหมายนายสุวิทย์ จันทรหวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และนายแพทย์กิตติเชษฐ์ ธีรกุลพงศ์เวช นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม แถลงข่าวรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครพนม วันนี้มีรายงานพบผู้ป่วยยืนยัน 11 ราย (รายที่ 213-223) รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสม 223 ราย รักษาหายแล้ว 143 ราย กำลังรักษา 78 ราย ซึ่งในจำนวนที่กำลังรักษาอยู่นี้ไม่มีอาการ 20 ราย มีอาการเล็กน้อง 47 ราย ปานกลาง 10 และมีอาการรุนแรง 1 ราย ทั้งนี้ จังหวัดนครพนมมีจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยได้ทั้งหมด 280 เตียง ใช้ไป 78 เตียง ยังสามารถรองรับได้อีก 202 เตียง

สำหรับข้อมูลผู้ป่วยติดเชื้อฯ รายที่ 213 เพศชาย อายุ 48 ปี อ.ธาตุพนม (มาจากพื้นที่เสี่ยง) เข้ารับการรักษาที่ รพร.ธาตุพนม ผู้ป่วยรายที่ 214 เพศหญิง อายุ 37 ปี อ.โพนสวรรค์ (มาจากพื้นที่เสี่ยง) รับการรักษาที่ รพ.โพนสวรค์ รายที่ 215 เพศหญิง อายุ 22 ปี และรายที่ 216 เพศหญิง อายุ 22 ปี อ.เมือง (มาจากพื้นที่เสี่ยง) เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครพนม รายที่ 217 เพศชาย อายุ 37 ปี อ.บ้านแพง (มาจากพื้นที่เสี่ยง) เข้ารับการรักษาที่ รพ.บ้านแพง รายที่ 218 เพศหญิง อายุ 35 ปี ผู้ป่วยรายที่ 219 เพศชาย อายุ 34 ปี และผู้ป่วยรายที่ 220 เพศหญิง อายุ 26 ปี ทั้ง 3 ราย เป็นชาวอำเภอศรีสงคราม (มาจากพื้นที่เสี่ยง) เข้ารับการรักษาที่ รพ.ศรีสงคราม ผู้ป่วยรายที่ 221 เพศชาย อายุ 41 ปี อำเภอเรณูนคร (มาจากพื้นที่เสี่ยง) เข้ารับการรักษาที่ รพ.เรณูนคร ผู้ป่วยรายที่ 222 เพศชาย อายุ 30 ปี อ.นาแก (มาจากพื้นที่เสี่ยง) เข้ารับการรักษาที่ รพ.เรณูนคร และผู้ป่วยรายที่ 223 เพศชาย อายุ 2 เดือน อ.ท่าอุเทน (สัมผัสผู้ป่วยยืนยันต่างจังหวัด) เข้ารับการรักษาที่ รพ.ท่าอุเทน

ทั้งนี้ ในจำนวนผู้ติดเชื้อไว้รัสโคโรนาฯ จำนวน 223 คน เป็นการติดเชื้อของผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 153 คน และแพร่ต่อในชาวนครพนม อีก 24 คน ติดจากการเที่ยวสถานบันเทิง 34 คน และนำไปแพร่ต่อในบ้านอีก 8 คน โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อจากผู้ป่วยโควิด จำนวน 4 คน ทั้งนี้ ในจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อฯ แยกเป็นเพศชาย 106 ราย เพศหญิง 117 ราย อายุเฉลี่ย 31.9 ปี อายุต่ำสุด 2 เดือน อายุสูงสุด 73 ปี เข้ารับการรักษาที่ รพ.นครพนม 22 ราย รพร.ธาตุพนม 14 ราย รพ.ท่าอุเทน 2 ราย รพ.นาหว้า 3 รพ.เรณูนคร 4 ราย รพ.ปลาปาก 11 ราย รพ.วังยาง 2 ราย รพ.บ้านแพง 2 ราย รพ.ศรีสงคราม 4 ราย รพ.นาแก 1 ราย รพ.โพนสวรรค์ 12 ราย และ รพ.นาทม 1 ราย

สำหรับสถานการณ์ในช่วงกึ่งล็อกดาวน์ : Semi Lockdown ในพื้นที่จังหวัดนครพนม (ข้อมูล 22 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2564) มีผู้ป่วยยืนยัน 74 ราย แจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางเข้าพื้นที่ 31 ราย ผลตรวจพบติดเชื้อโควิดฯ มาแล้ว 14 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในชุมชน 78 ราย มาด้วยกัน 19 ราย และมีผู้ป่วยที่ไม่มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในชุมชน 47 ราย

ในด้านภาพรวมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น.) จังหวัดนครพนมมีประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนฯ จำนวน 93,800 คน ฉีดวัคซีนแล้ว 30,953 คน คิดเป็น 33.00% เทียบกับประชากรที่ลงทะเบียน และคิดเป็น 4.31% เทียบกับประชากรทั้งหมด โดยมีจำนวนประชาชนที่รอวัคซีนฯ จำนวน 62,847 คน และมีประชาชนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนฯ จำนวน 689,635 คน คิดเป็น 95.69% เทียบกับประชากรทั้งหมด

อนึ่ง สำหรับแนวทางปฏิบัติสำหรับกรณีประชาชนได้รับผลกระทบการปิดแคมป์โรงงาน เมื่อเดินทางกลับเข้าสู่พื้นที่จังหวัดนครพนม ให้ลงทะเบียนใน “Application นครพนมพร้อม” หรือติดต่อสายด่วน โทร.08 284 8155 เมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดนครพนม ให้ไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที โดยห้ามไปพบปะครอบครัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ และระหว่างรอผลตรวจไม่ควรเข้าไปในที่ชุมชน กรณีพบเชื้อจะถูกรับเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทันที กรณีไม่พบเชื้องต้องทำการกักตัว 14 วัน ในสถานที่รัฐจัดให้ หรือตามที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแนะนำ

“กรณีพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑทล หรือจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดสูง เมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดนครพนม ต้องได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ตรวจ Rapid Antigen Test) และกักตัว 14 วัน ทุกราย ยกเว้นฉีดวัคซีนซิโนแวค (SINOVAC) 2 เข็ม มาแล้ว 2 สัปดาห์ หรือฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา (AstraZeneca) 1 เข็ม มาแล้ว 4 สัปดาห์ กรณีประชาชนที่ทราบว่าตนเองป่วย และเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และต้องการกลับมารักษาที่บ้านในจังหวัดนครพนม ให้เดินทางไปที่โรงพยาบาลประจำอำเภอ ส่วนผู้ไม่แน่ใจว่าตนเองติดโรคติดเชื้อหรือไม่ ให้เข้ารับการตรวจได้ฟรี โดยโทรติดต่อสายด่วนโควิด-19 จังหวัดนครพนม โทร.082-849 8155 และ 061-019 29999”

ที่มา : https://www.77kaoded.com

แสดงความเห็น

comments