นร.โรงเรียนนาราชควาย จังหวัดนครพนมเฮ ผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษาทั้งโรงเรียน

0
1,488 views

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560  บริเวณโรงเรียนบ้านนาราชควาย หมู่ที่ 11 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นางอรสา รักษ์ประเทศ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม นางชูจิต พันธุมจินดานางสาวผุสดี รุ่งเรืองผดุงและพันเอกกิตติพงษ์ พุทธิมณี เสนาธิการมมณฑลทหารบกที่ 210 เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารที่เรียนหลักสูตรสันติศึกษา ของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยและหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินเกียรติยศ รุ่นที่ 3 (สกพ.3)ของมหาวิทยาลัยปทุมธานี ร่วมกันมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านนาราชควาย จำนวน 152 ทุน ทุนละ1,000 บาท รวมเป็นเงิน 152,000 บาท มอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนในการปรับปรุงอาคารเรียนจำนวน 25,000 บาท และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนและผู้ปกครองจำนวน 10,000 บาท ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุจากการเกิดเพลิงไหม้อาคารเรียนเสียหายทั้งหลัง เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมาโดยมีนายพรพิธ  ควรรณสุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาราชควายพร้อมคณะครู นักเรียน ตลอดจนคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า จากที่เหตุการณ์เพลิงไหม้ในครั้งนั้นถือเป็นบทเรียนที่สร้างความสูญเสียให้กับทุกคนที่ต้องจดจำไปอีกนาน รวมถึงต้องร่วมกันหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำแบบเดิมอีกครั้งในพื้นที่ แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือการสร้างกำลังใจให้ทุกคนกับมาสู้อีกครั้งโดยเฉพาะเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต ดังนั้นตนเองและคณะผู้บริหารที่เข้าเรียนในหลักสูตรสันติศึกษา ของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินเกียรติยศ รุ่นที่ 3 (สกพ.3) ของมหาวิทยาลัยปทุมธานี จึงได้ร่วมใจกันหางบประมาณมาเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน ตลอดจนคณะครูและผู้ปกครองให้มีกำลังใจในการเรียน การสอน รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนให้กับมาเป็นดังเดิมอีกครั้ง เพื่อสร้างอนาคตให้กับลูกๆหลานๆทุกคน

ข่าว /ภาพ/ นายทินกร เพชรดี/ส.ปชส.นครพนม

แสดงความเห็น

comments