นักเรียนโรงเรียนปลาปากวิทยา คิดค้นนวัตกรรมรีไซเคิลถุงพลาสติกสู่ถุงเพาะกล้าไม้

0
227 views

ถุงเพาะกล้าไม้ เมื่อใช้แล้วต้องแกะทิ้ง มาใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ กลายเป็นขยะสร้างมลภาวะ และมลพิษจากการเผาทิ้ง…ที่ผ่านมาดูเหมือนยังแทบไม่มีใครมองถึงปัญหานี้เท่าใดนัก

จะมีแค่นักเรียนระดับ ม.6 ร.ร.ปลาปากวิทยา จ.นครพนม ที่มี นายทรงสิทธิ์ ศรีเสนาะ เป็นหัวหน้าทีม นำถุงเพาะกล้าใช้แล้วมารีไซเคิล จนได้ “นวัตกรรมรีไซเคิลถุงพลาสติกสู่ถุงเพาะกล้าไม้” ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทนวัตกรรมเพื่อการจัดการน้ำและสุขาภิบาล

ตามโครงการประกวดนวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน จัดโดย บ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ร่วมกับสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ (SEAMEO Regional Centre for Sufficiency Economy Philosophy for Sustainability) และวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากการสังเกตชาวบ้าน ปู่ย่าตายาย ที่ทำเกษตร ส่วนใหญ่ใช้ถุงพลาสติกสีดำใหม่ๆเพาะพันธุ์พืช เมื่อไม่ใช้แล้วก็เอาไปทิ้ง ส่วนหนึ่งเอาไปเผาทำให้เกิดกลิ่นควันและมลพิษ

เด็ก 5 คน จากสถาบันเดียวกันเลยรวมตัวตั้งทีมขยะสู่ขยะขึ้น และเริ่มคิดโครงการรี-ไซเคิลถุงเพาะกล้าไม้จากถุงพลาสติกใช้งานแล้ว โดยออกแบบเครื่องหลอมจากการนำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้ นำขยะถุงพลาสติกจากการเกษตรมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ด้วยการนำแผ่นฮีตเตอร์ ฝาปิด และถังบรรจุน้ำของกระติกน้ำร้อนเก่ามาดัดแปลง และประกอบให้เป็นกล่องทรงกระบอกปิด

การใช้งานจะนำแบบถาดเพาะขนาดที่ต้องการ เข้าไปวางภายในกล่อง แล้วนำถุงพลาสติกเหลือใช้เข้าไปวางทับแบบ จากนั้นปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไป ทำให้ฮีตเตอร์ภายในทรงกระบอกทำงาน

ส่งผลให้ถุงพลาสติกที่ครอบเริ่มละลายเกาะกับแบบ จากนั้นปล่อยให้เย็นแล้วแกะแบบออก ทำให้ได้ถุงเพาะกล้าไม้จากถุงพลาสติกใช้งานแล้วที่มีขนาดและรูปทรงเหมือนกับแบบ สามารถนำไปใช้เพาะปลูกต่อไปได้

จากการทดสอบประสิทธิภาพ ถุงเพาะรีไซเคิลแข็งแรง คงรูป และทนต่อสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับถุงเพาะใหม่ ที่สำคัญสามารถนำกลับรีไซเคิลใช้ได้อีก 4–5 ครั้งเป็นอย่างน้อย

ที่มา : https://www.thairath.co.th

แสดงความเห็น

comments