น้ำท่วมวัดพระธาตุพนม ปี พ.ศ.2515

0
5,519 views

ภาพเก่า พระธาตุพนม พ.ศ.2515

น้ำท่วมวัดพระธาตุพนม ปี พ.ศ.2515

ที่มา จาก facebook คุณ สหพันธ์ศิษย์ วัดพระธาตุพนม

แสดงความเห็น

comments