บริเวณใต้สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 3

0
2,725 views

แสงแรก รุ่งอรุณของวันใหม่ 
ต่างคนต่างแยกย้าย บ้างเก็บผัก บ้างหาปลา 
ตามวิถีชีวิตบนลุ่มแม่น้ำโขง ของชาวนครพนม 
บริเวณใต้สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 3
วันที่ 16 มกราคม 2556

ที่มา จาก facebook คุณ Aoy Supromin

แสดงความเห็น

comments