ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2564

0
1,262 views
ด้วยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่เป็นผู้ว่างงาน หรือผู้ถูกเลิกจ้าง จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 เข้ารับการฝึกอบรม เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรหลักสูตรการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ฝึกอบรม 5 วัน 30 ชั่วโมง)
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึก
1. อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
2. มีความรู้พื้นฐานด้านการติดตั้งเครื่องปรับอากาศและการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์
3. มีความสามารถในการอ่านภาษาไทยและสุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกภาคปฏิบัติ
4. สุขภาพและจิตใจสมบูรณ์เข้าฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านระบบการสมัครแบบออนไลน์ เพื่อยืนยันสิทธิ์การสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมทางลิงค์และสแกนคิวอาร์โค๊ดไลน์ (Line) ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 และกำหนดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 12 – 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. สมัครได้โดยตรงหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม เลขที่ 19/4 ซอยสามัคคีสุขสันต์ ถนนนครพนม-ท่าอุเทน อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โทร 042-511814 โทรสาร 042-511824
อาจารย์ทิพากร ชินสาร 061-4156363
อาจารย์สุริยันต์ โคตรชัย 081-4814386
(รับจำนวนจำกัด )
* ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบไม่สามารถเข้าฝึกอบรมได้ (กรณีไม่มีบัตรประชาชน บัตรประชาชนหมดอายุหรือไม่แนบสำเนาบัตรประชาชนในใบสมัครถือว่าเอกสารไม่สมบูรณ์ไม่อนุญาตให้เข้าฝึกอบรมได้)
* ในกรณีที่มีจำนวนผู้สมัครไม่ถึงเกณฑ์คนไม่สามารถทำการเปิดฝึกได้และให้เลื่อนวันฝึกอบรมไปก่อนจนกว่าจะมีผู้สมัครครบ
ตามจำนวนที่กำหนด
* กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
* รายละเอียดการรับสมัครจะแจ้งทางไลน์กลุ่ม (Line) ทางe – mail, g – mail ของผู้สมัคร และทางเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนมเท่านั้น
* ผู้สมัครต้องมี (E-mail หรือ gmail) เพื่อยืนยันตัวตนในการสมัคร

แสดงความเห็น

comments