ประกาศรับสมัครบุคคล เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564

0
1,439 views
ด้วยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่เป็นผู้ว่างงาน หรือผู้ถูกเลิกจ้าง เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรภาษาเกาหลี สำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ฝึกอบรม 15 วัน 90 ชั่วโมง)
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึก
1. อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
2. เป็นผู้ใช้แรงงานสัญชาติไทย ที่ประสงค์จะเดินทางหรือทำงานในต่างประเทศ
3. มีความสามารถในการอ่านภาษาไทย
4. สุขภาพและจิตใจสมบูรณ์
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านระบบการสมัครออนไลน์ เพื่อยืนยันสิทธิ์การสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมทางเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม และไลน์(Line)กลุ่มฝึกอบรมภาษาเกาหลี ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 และกำหนดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 5 – 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 15 วันๆละ 6ชั่วโมง (หยุดวันเสาร์และอาทิตย์) สมัครได้โดยตรงหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม เลขที่ 19/4 ซอยสามัคคีสุขสันต์ ถนนนครพนม-ท่าอุเทน อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โทร 042-511814 โทรสาร 042-511824
(รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 40 คนเท่านั้น)
* ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบไม่สามารถเข้าฝึกอบรมได้ (กรณีไม่มีบัตรประชาชน บัตรประชาชนหมดอายุหรือไม่แนบสำเนาบัตรประชาชนในใบสมัครถือว่าเอกสารไม่สมบูรณ์ไม่อนุญาตให้เข้าฝึกอบรมได้)
* ในกรณีที่มีจำนวนผู้สมัครไม่ถึง 40 คนไม่สามารถทำการเปิดฝึกได้และให้เลื่อนวันฝึกอบรมไปก่อนจนกว่าจะมีผู้สมัครครบ
ตามจำนวนที่กำหนด
* กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
* รายละเอียดการรับสมัครจะแจ้งทางเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม และไลน์กลุ่ม (Line) เท่านั้น
* ผู้สมัครต้องมี (E-mail หรือ gmail) เพื่อยืนยันตัวตนในการสมัครเท่านั้น

แสดงความเห็น

comments