ประตูทางเข้าสู่ พระใหญ่ “สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ” วัดน้อยโพธิ์คำ ชุมชนบ้านน้อยใต้ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

0
2,328 views

นครพนม 360 องศา

ประตูทางเข้าสู่ พระใหญ่ “สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ” วัดน้อยโพธิ์คำ

ชุมชนบ้านน้อยใต้ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

บันทึกภาพ 16 กุมภาพันธ์ 2557

วัดนัอยโพธิ็คำ

แสดงความเห็น

comments