ประตูโขง ด้านทิศตะวันออกขององค์พระธาตุพนม

0
1,454 views

แผ่นจารึกประวัติการก่อสร้าง “ประตูโขง” ติดที่ข้างฝาประตูโขง จารึกว่า พระครูศิลาภิรัต (หมี) ได้สร้างแล้วเสร็จในปี 2470 จึงสันนิษฐานว่า การก่อสร้างรูปโค้งของประตูโขง (Arch-Vault) น่าจะรับรูปแบบมาจากสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส เพราะสมัยนั้นฝรั่งเศสได้ยึดครองประเทศในเขตอินโดจีนทั้งหมด และมีอิทธิพลต่อชุมชนในแถบลุ่มน้ำโขงมาก แล้วมาผสมผสานกับศิลปะท้องถิ่น ในเรื่อง “องค์ประกอบ” ของอาคาร

ที่มา จาก facebook คุณ : ธาตุพนม Thatphanom.com

แสดงความเห็น

comments