ประเพณีบุญบั้งไฟล้าน บูชาพญาแถน เพื่อขอฟ้าขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล

0
3,629 views

บุญบั้งไฟ นครพนม

ชาวบ้าน ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม จำนวน 12 หมู่บ้าน

จัดสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟล้าน บูชาพญาแถน

เพื่อขอฟ้าขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลตามความเชื่อ ซึ่งชาวตำบลพุ่มแก

ได้จัดสืบทอดกันมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

โดยเมื่อถึงเดือน 6 หรือช่วงเดือนพฤษภาคม ของทุกปี

ที่มา จาก facebook คุณ : นครสารออนไลน์

แสดงความเห็น

comments