ปลดฟ้าผ่า “อธิการบดี ม.นครพนม” พ้นตำแหน่ง สั่งสอบวินัยร้ายแรง

0
456 views

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ จ.นครพนม ความคืบหน้าเกี่ยวกับปัญหาภายใน และความขัดแย้งของมหาวิทยาลัยนครพนม วุ่นไม่เลิก หลังก่อนนี้ เมื่อเดือนธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา เคยมีข่าว กรณีปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ปลัด อว.) มีหนังสือคำสั่ง ให้ มหาวิทยาลัยนครพนม รายงานข้อเท็จจริง กรณีถูกร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหา เกิดเหตุเครื่องบินวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ตก เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ทำให้ มีผู้เสียชีวิต คือ นายยิ่งยศ อุดรพิมพ์ อดีตนายก อบจ.มหาสารคาม และครูนักบินเสียชีวิตอีก 2 คน กลายเป็นปัญหาปมทุจริตภายใน รวมถึงความขัดแย้งภายในต่อเนื่อง มาถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ในคำสั่งยังได้มีการ ให้สภามหาวิทยาลัยนครพนม ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายในมหาวิทยาลัยนครพนม เกี่ยวกับการบริหารด้านต่างๆ ของ ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งเป็นญาติของ นายยิ่งยศ อุดรพิมพ์ อดีตนายก อบจ.มหาสารคาม ที่เสียชีวิต รวมถึง ยังมีตำแหน่งเป็นรองอธิการบดี ในช่วงเหตุเครื่องบินตก รวมถึงปมขัดแย้ง ภายในวิทยาลัยพยาบาล รวมถึงวิทยาลัยการบินนานาชาติ ที่เกิดข้อพิพาทร้องเรียนกับ คณบดีของทั้งสองคณะ จนกลายเป็นปมขัดแย้งบานปลายมาถึงปัจจุบัน สำคัญที่สุดคือ เกี่ยวกับปัญหาธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยนครพนม ที่มีการเบิกจ่ายเงินติดลบ ในปีงบประมาณ 2561 – 2562 ซึ่งทางคระกรรมการสภาผู้แทนราษฎร ได้เคยลงพื้นที่ตรวจสอบ มาก่อน

ล่าสุดวันนี้ ที่ ห้องประชุมพนมเมธี ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 1 /2563 โดยมี นายศาสตราจารย์ ดร.สุนทร บุญญาธิการ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีประเด็นหลักที่หารือหลายเรื่อง ใช้เวลานานกว่า 7 ชั่วโมง จึงสามารถปิดการประชุมได้ โดยมีประเด็นสำคัญคือ ทางสภามหาวิทยาลัยนครพนม ได้มีคำสั่งให้ ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พ้นจากตำแหน่ง และให้มีการตั้งคระกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง กรณีถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหลายเรื่อง ซึ่งก่อนนี้เคยมีคำสั่ง ของปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ปลัด อว.) ให้ดำเนินการสอบวินัยร้ายแรงมาก่อน แต่มีการยื้อเวลา รอคำสั่งของสภามหาวิทยาลัยนครพนม จนกระทั่งมีคำสั่งออกมาในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังได้มีการแต่งตั้งให้ ศ.ดร. อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นรักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม แทนคนเดิมที่ถูกสั่งพ้นจากตำแหน่ง จนกว่าจะมีการสรรหาแล้วเสร็จ ทั้งนี้จากคำสั่งของสภามหาวิทยาลัยนครพนม ทำให้มีผลตามกฎหมาย คือ รองอธิการบดี อีก 5 คน รวมถึง ผู้ช่วย จะต้องพ้นจากตำแหน่งด้วย และต้องรอเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการสรรหาคนใหม่

ศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เคยเข้ามาดำรวงตำแหน่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ตั้งแต่ปี 2559 จากนั้น หลัง อธิการบดีคนก่อนนี้ ลาออกจากตำแหน่ง จึงมีการสรรหา และได้เสนอตัวเข้าสู่กระบวนการสรรหา และทางสภามหาวิทยาลัยนครพนม ได้ลงมติสรรหา ตามกฎหมาย ก่อนได้ดำรงตำแหน่ง รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อเดือน พฤษภาคม 2561 จนกระทั่งถึงปัจจุบัน เป็นเวลานานร่วม 2 ปี ยังไม่ได้รับการโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งตามกฎหมาย และมาถูกสั่งพ้นตำแหน่งอีก เนื่องจากที่ผ่านมา ได้มีปัญหาข้อร้องเรียน ทั้งการถูกตรวจสอบจากหน่วยงานเกี่ยวข้อง และความขัดแย้งภายใน มีคดีฟ้องร้อง กับคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ วิทยาลัยพยาบาล รวมถึงปมปัญหาการตรวจสอบปัญหาเครื่องบิน ฝึกบินตก ตั้งแต่ปี 2559 โดยมี นายยิ่งยศ อุดรพิมพ์ อดีตนายก อบจ.มหาสารคาม ที่เสียชีวิต และยังเป็นญาติของ ศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม กลายเป็นประเด็นสำคัญในการตรวจสอบ เนื่องจากมีข้อร้องเรียน ในการอนุญาตใช้เครื่องบิน ที่มีไว้ฝึกบินแต่นำมาใช้ในภารกิจส่วนตัว จนเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต พร้อม บุคลากรครู ฝึกบิน อีก 2 ราย จนกลายเป็นเรื่องฟ้องร้อง และความขัดแย้งมานาน จนในที่สุดมาถูกปลดพ้นจากตำแหน่ง ซึ่งยังคงต้องรอผลการสอบสวนวินัย ตามขั้นตอนตามกฎหมาย

ที่มา : https://siamrath.co.th

แสดงความเห็น

comments