ปศุสัตว์นครพนม จัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก เปิดบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ฟรี

0
934 views

วันที่ 25 กันยายน 2561  ที่จังหวัดนครพนม นายสมชาย อนันตจารุตระกูล ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม เปิดเผยว่าโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคร้ายแรงที่ยังไม่มีทางรักษาและทางองค์กรเพื่อการรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโลก (Global Alliance for Rabies Control) ได้กำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปีเป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies day) เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนได้เห็นถึงความร้ายแรงของโรคนี้ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนได้รู้เท่าทันโรคพิษสุนัขบ้า กรมปศุสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนมจึงได้จัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกปี 2561 ขึ้นภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่บริเวณหน้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเปิดให้บริการประชาชนและสัตว์เลี้ยงแบบไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.ทั้งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว รวมถึงการรักษาพยาบาลเบื้องต้นการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลและการสังเกตสุขภาพสัตว์เลี้ยงของตนเองให้ห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งตลอดเวลาที่เปิดให้บริการมีประชาชนทยอยนำสัตว์เลี้ยงเดินทางงมารับบริการอย่างต่อเนื่อง

ภาพ/ข่าว/ ทินกร เพชรดี / ส.ปชส.นครพนม

แสดงความเห็น

comments