ผบก.ภ.จว.นครพนม มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค แก่ประชาชน

0
424 views

จากกรณีวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) และ ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม โดย พล.ต.ต.ธนชาติ รอดคลองตัน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม(ผบก.ภ.จว.ฯ) ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชน จากการแพร่ระบาดของ  ไวรัสโคโรนา 2019 หรทอโรคโควิด-19  จึงได้จัดทำโครงการ “รับอาหารฟรีครับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ”  โดยได้แจกจ่ายสิ่งของ, อาหาร, อาหารแห้ง และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม ที่ได้รับความเดือดร้อน จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

โดยได้แจกสิ่งของดังกล่าว จำนวน 1,500 ชุด รวมมูลค่าเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 256,116 บาท  ให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครพนมในพื้นที่ 19 สถานี เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการการแจกจ่ายสิ่งของพร้อมกันทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีนักธุรกิจ พ่อค้า ประชาชน ทราบข่าวก็ได้ร่วมสมทบทุนคนละเล็กละน้อย ณ บริเวณแลนด์มาร์คพญาศรีสัตตนาคราช ริมแม่น้ำโขง ถนนสุนทรวิจิตร เขตเทศบาลเมืองนครพนม

ซึ่งทาง บก.ภ.จว.นครพนม ขอความอนุเคราะห์ประธานชุมชน ทั้ง 25 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองนครพนมช่วยประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เพื่อให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง โดยจัดเก้าอี้ตรงลานพนมนาคาเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร และผู้ที่มารับของบริจาคต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน โดยวางกรวยยางจัดเป็นทางเดิน ผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ และเจลล้างมือ

โดยมี นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ตลอดจนผู้ร่วมบริจาคสิ่งของ ได้มอบชุดอุปโภคบริโภคประจำวันให้กับประชาชนที่ผ่านจุดคัดกรอง นำกลับไปบ้าน มีผู้สูงอายุหลายคนที่เดินเท้าไม่น้อยกว่า 1 กม. มารับสิ่งของบริจาค เพราะทราบข่าวจากเสียงตามสาย

หลังจากนั้น พล.ต.ต.ธนชาติ รอดคลองตัน ผบก.ภ.จว.นครพนม พร้อมผู้ใต้บังคับบัญชา เดินทางต่อไปยังชุมชนบ้านน้อยใต้ เขตเทศบาลเมืองนครพนม,บ้านหนองญาติ หมู่ 2 หมู่ 6 เขตเทศบาลตำบลหนองญาติ และบเนนามูลฮิ้น ต.นาทราย อ.เมืองนครพนม เพื่อนำสิ่งของไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ จำนวน 4 ราย ซึ่งส่วนใหญ่ปลูกเพิงพักแบบง่ายๆบนที่ดินของหลวง ผบก.ภ.จว.นครพนม จึงจะนำเงินจากกองทุนสะสมบุญวันละ 1 บาท ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และข้าราชตำรวจในสังกัด โดยมีตำรวจอยู่ในความปกครองดูแลประมาณ 1,000 คน บริจาคเงินเข้ากองทุนดังกล่าววันละ 1 บาท จะมีเงินสะสมเดือนละ 30,000 บาท จึงจะนำเงินจำนวนนี้มาช่วยสร้างบ้านให้มั่นคงกว่าเดิม ญาติผู้ป่วยถึงกับน้ำตาไหลพรากที่ ผบก.ภ.จว.นครพนม จะยื่นมือมาช่วยเหลือปรับปรุงบ้านให้ใหม่

สืบเนื่องจาก พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ทราบถึงปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19  ที่ส่งผลให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเรื่องของการอุปโภค บริโภค บางครอบครัวมีหัวหน้าครอบครัวคนเดียวที่มีรายได้เลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว เมื่อต้องหยุดงาน หรือลดวันทำงาน สมาชิกทุกคนก็ย่อมได้รับผลกระทบ ในยามวิกฤตเช่นนี้ได้เห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่กักตัวอยู่กับบ้าน ตกงาน และได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พร้อมภาคเอกชนผู้มีจิตศรัทธามอบเงินให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศไปจัดทำโครงการแจกอาหาร เพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยด่วน โดยผู้บังคับการจังหวัดอาจจะร่วมกับภาคเอกชนสนับสนุนเงินสำหรับช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนเพิ่มเติมไปในเงินที่สนับสนุนลงไป

พล.ต.อ.จักรทิพย์ฯ ได้กำชับให้ทุกสถานีตำรวจทั่วประเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำอาหารพร้อมทาน ผลไม้ น้ำดื่ม ไปแจกจ่ายมอบให้กับประชาชนที่ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาโรคระบาดโควิด-19 ในชุมชน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ได้รับความเดือนร้อน โดยมีการจัดระเบียบในการรับแจกอาหาร อาทิ การตรวจวัดไข้ การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง และการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ และให้กำชับตำรวจให้ใช้อุปกรณ์ในการป้องกันการติดเชื้อในช่วงที่ทำงาน

โดยให้แต่ละโรงพักหาจุดแต่ละอำเภอที่มีความจำเป็นอยู่และการช่วยเหลือยังไปไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร อาจเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ ทำเป็นลักษณะสัญจรไปให้ครอบคลุมไปทุกอำเภอ และทำไปตลอดจนถึง 31 พฤษภาคม นี้

ที่มา : https://www.77kaoded.com

แสดงความเห็น

comments