ผบ.ร.3 พัน.3 ค่ายพระยอดเมืองขวาง ส่งมอบน้ำใจไม่ทอดทิ้งกำลังพลเกษียณอายุ

0
320 views

นครพนม – ผบ.ร.3 พัน.3 ค่ายพระยอดเมืองขวาง ส่งมอบน้ำใจไม่ทอดทิ้งกำลังพลเกษียณอายุ และป่วยทุพพลภาพ ให้ต่อสู้กับโควิด – 19

พันโท อุทัย นิลเนตร ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน.3) ค่ายพระยอดเมืองขวาง ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม พร้อมด้วย คุณสิริกัญญา นิลเนตร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ (ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ร.3 พัน.3) ได้เดินทางส่งมอบหัวใจเล็กๆ แทนความห่วงใยไม่ทอดทิ้งกำลังพลที่เกษียณอายุราชการ และป่วยทุพพลภาพในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 แก่ ร้อยตรี สว่างศิลป์ ไชยต้นเทือก อดีตข้าราชการประจำ ร.3 พัน.3 ซึ่งล้มป่วยด้วยโรคแกนสมองฝ่อเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี โดยปัจจุบันอยู่ในสภาพไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ณ บ้านเลขที่ 223 หมู่ 10 บ้านพระยอดเมืองขวาง ต.กุรุคุ ทั้งยังได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นและเงินช่วยเหลือเพื่อร่วมเป็นกำลังใจให้กับ ร.ต.สว่างศิลป์ ไชยต้นเทือก และครอบครัว รวมไปถึงการปรึกษาร่วมกับครอบครัวเพื่อหาแนวทางส่งเสริมทางด้านสวัสดิการต่างๆต่อไป

พันโท อุทัย นิลเนตร ผบ.ร.3 พัน.3 กล่าวว่าจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อกำลังพลที่เกษียณอายุราชการและป่วยทุพพลภาพมาก จึงเป็นตัวแทนกองทัพบกห่วงใย ทหารกล้า พัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลผู้พิการ ให้มีอาชีพเสริม ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน ปัจจุบันได้เข้าร่วมโครงการประกอบอาชีพ มาตรา 35แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกับบริษัท ในโครงการ “สร้างโอกาสงานเชิงสังคมและสนับสนุนการประกอบอาชีพคนพิการ”ของสมาคมแม่บ้านทหารบกร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เพื่อจัดซื้อเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ พร้อมอุปกรณ์และการบริการติดตั้งพร้อมใช้งานโดยครอบครัวผู้พิการจะได้รับประโยชน์จากรายได้สำหรับโครงการนี้ เป็นเงิน 112,420 บาท เพื่อสร้างอาชีพให้กับผู้พิการและครอบครัว ให้มีรายได้มากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความสุข และรู้สึกมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นได้รับการยอมรับจากสังคมและชุมชน

ด้าน คุณสิริกัญญา นิลเนตร ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ร.3 พัน.3 กล่าวว่า ตามนโยบายของนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ต้องการให้มีการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและคู่สมรสรวมถึงบุตรที่พิการทุพพลภาพ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์ และมาตรการเพื่อช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีงานทำ มีรายได้ ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม อีกทั้งการช่วยเหลือการพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้น ยังกำหนดให้เป็นหน้าที่ของหน่วย ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา คุณสุกัญญา แสงผล ประธานสมาคมแม่บ้านกองทัพบก สาขา กองพลทหารราบที่ 3 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการติดตามการดำเนินงานของหน่วยเป็นที่เรียบร้อย ดังนั้นโครงการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ เป็นการสนับสนุนให้ครอบครัว ร.ตสว่างศิลป์ ไชยต้นเทือก อดีตข้าราชการประจำ ร.3 พัน.3 ถือเป็นการตอบแทนที่เสียสละตนเองเพื่อชาติมาตลอดทั้งชีวิตได้มีคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ สร้างรายได้ในครัวเรือน และฟื้นฟูสมรรถภาพ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพี่อให้การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและครอบครัว ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในระยะยาวซึ่งเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน สนองตอบนโยบายของนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกและรัฐบาลต่อไป

ที่มา : https://www.77kaoded.com

แสดงความเห็น

comments